Nieuwsbrief Ontvang gratis de Gemeente.nu nieuwsbrief schrijf je in
Sociaal

Nieuws 180 bekeken

Wethouder om tafel met zorgaanbieders

Wethouder Karsten Klein wil met zorgdirecteuren regelmatig om de tafel om "een regie- en signaalfunctie" op zich te nemen in de Haagse ouderenzorg. "Ik bemoei me niet met individuele bedrijfsvoering, maar wil met zorgpartners in gesprek over de kwaliteit van wonen en zorg."

Veelvuldige organisatieveranderingen
en wisselingen van het management hebben hun weerslag gehad op de
zorgverlening.’ Dat is een van de conclusies uit het onderzoek dat
wethouder Karsten Klein van Den Haag heeft ingesteld naar de
ouderenzorg in de regio. Aanleiding waren de misstanden in het Haagse verpleeghuis Loevestein begin
september. 

De wethouder heeft geen formele verantwoordelijkheid ten
opzichte van zorgorganisaties, die immers onder de AWBZ vallen. "Ik zie
het als een morele plicht om voor de zorg voor kwetsbare mensen een
regiefunctie en signaalfunctie te vervullen", zegt hij tegen vakblad Zorg+Welzijn.


Voorkomen

Het
onderzoek richtte zich op de vraag of de misstand in verpleeghuis
Loevestein een incident was of dat er structurele tekortkomingen in de
Haagse ouderenzorg zijn. Verder was de vraag of het – landelijke –
kwaliteitsbeleid voldoende is om misstanden te voorkomen. En of de
gemeente – in dit geval de wethouder – verantwoordelijkheden én
mogelijkheden heeft op het gebied van de ouderenzorg.

De
conclusie van het onderzoek: er was sprake van een incident en de
kwaliteitsregels hebben naar behoren gewerkt. De gemeente heeft geen
formele rol in de AWBZ-zorg, waar de verpleeghuiszorg onder valt. "Maar
als gemeente hebben wij te maken met de Wmo en dus ook met de zorg voor
ouderen", zegt wethouder Klein. Daarom neemt hij de regie over de
ouderenzorg in zijn gemeente. "Dat betekent dat ik met directies van
verpleeg- en verzorgingshuizen regelmatig de kwaliteit van wonen en
verzorging zal bespreken."


Gesprek
"Steeds
meer AWBZ-taken gaan door bezuinigingen van het Rijk over naar de gemeenten via
de Wet maatschappelijke ondersteuning. In die rol moeten wij de zorg voor ouderen met de zorginstellingen
afstemmen. Dan is een periodiek gesprek over de kwaliteit van de zorg
met zorgpartners niet vreemd. Ik ga niet over de individuele
bedrijfsvoering. Maar ik ga er wel dichter op zitten dan in het
verleden."


Nico van Wijk

Of registreer je om te kunnen reageren.