Nieuwsbrief Ontvang gratis de Gemeente.nu nieuwsbrief schrijf je in
Sociaal

Nieuws 730 bekeken

Zo kunnen autisten in Wajong aan het werk

Wajongers met autisme blijven beter aan het werk als hun werkpakket is aangepast, zij goede begeleiding krijgen en als werkgever en collega’s bekend zijn met autisme. Dat blijkt uit onderzoek van het Arbeidsdeskundig Kennis Centrum (AKC).

Wajongers
nemen een kwetsbare positie in. Vaak hebben ze geen werkervaring omdat
ze al met beperkingen kampen voordat ze de arbeidsmarkt betreden. Een
behoorlijk aantal Wajongers (circa 8%) heeft een
autismeapectrumstoornis (ASS). Mensen met ASS hebben vaak beperkingen
ten aanzien van werk. Bijvoorbeeld omdat zij minder flexibel zijn of
moeite hebben met zelfstandig werken. Ook maken ze moeilijker contact
met andere mensen.

Duurzaam
Ongeveer 33
procent van de Wajongers met ASS werkt. Om ervoor te zorgen dat meer
jongeren uit deze doelgroep duurzaam aan het werk komt, is inzicht
nodig in de succesfactoren. Daarom heeft het Arbeidsdeskundig Kennis
Centrum een eerste onderzoek laten doen onder een twintigtal Wajongers
en hun werkgevers. Een consultatieronde met experts en een
literatuurstudie maken deel uit van het onderzoek.

Bij
de onderzochte Wajongers spelen meerdere succesfactoren een rol.
Aanpassing van het werkpakket is belangrijk, zodat deze jongeren zo min
mogelijk te maken krijgen met onverwachte en stressvolle situaties of
taken waarin zij veel moeten communiceren. Ook hebben ze goede
begeleiding nodig op het werk door een professionele jobcoach. Deze
moet contact onderhouden met zowel de werkgever als het sociale netwerk
van de Wajonger. Soms vraagt dat intensieve begeleiding, zeker bij
aanvang van het arbeidscontract.

Begrip
Eveneens
van belang is dat de werkgever en de collega’s kennis hebben over
autisme. Dat leidt namelijk tot meer begrip en ondersteuning. Ook is
voor de werkgever loondispensatie nodig: die betaalt dan het ene deel
van het salaris, en UWV het andere. Deze financiële prikkel is
belangrijk voor werkgevers om Wajongers met ASS aan het werk te houden.

Voor Wajongers met ASS zelf blijkt
parttime in plaats van fulltime werken een succesfactor. Zij hielden
het werk daardoor langer vol. De onderzochte jongeren die duurzaam aan
het werk bleven, zijn vaker zelfstandiger, initiatiefrijker en kunnen
redelijk met stress omgaan. Ook hebben zij veelal geen andere
aandoening (comorbiditeit).

Vier regio’s
Titel van het onderzoeksrapport is 'Voorspellende factoren voor arbeidsparticipatie van Wajongers met Autisme Spectrum Stoornis'.
Het onderzoek is uitgevoerd door de divisie Sociaal Medische Zaken van
UWV in samenwerking met UMC Groningen. Gezien de kleinschaligheid van
het onderzoek zijn er geen beleidsmatige consequenties aan te
verbinden. Het AKC zal daarom samen met UWV en UMC Groningen
vervolgonderzoek doen in vier regio’s van UWV.

Nico van Wijk

Of registreer je om te kunnen reageren.