Nieuwsbrief Ontvang gratis de Gemeente.nu nieuwsbrief schrijf je in
Sociaal

Nieuws 361 bekeken

Onderzoek: Lokale resultaten van re-integratie

Efficiënter. Effectiever. Re-integratie kan beter worden georganiseerd, blijkt uit vergelijkend onderzoek van 74 gemeenten.

Welke inzet levert het meeste rendement? Dat is de
hoofdvraag die de SEO Economisch Onderzoek stelt in opdracht van de Raad voor
Werk en Inkomen, wat extra relevant is door de financieel krappe tijden. De
onderzoekers hebben allereerst gekeken naar de relatie tussen gemeenten en
re-integratiebedrijven.

Een
afrekening op de output blijkt in dat geval effectiever voor mensen met veel
problemen. Voor groepen met de grootste afstand tot de arbeidsmarkt werken
inspanningsverplichtingen juist beter. Mensen met een uitkering, die niet
productief genoeg zijn om het minimumloon te verdienen, worden eenvoudiger aan
het werk geholpen als deze lagere productiviteit wordt gecompenseerd. Als deze
kosten lager zijn de uitkering, profiteert iedereen van de regeling.

Effectiviteit

Tijdens
de literatuurstudie is ook gekeken of er bij gemeenten veel kennis bestaat over
de effecten van re-integratie. Nee, is de conclusie. “Het is raadzaam
dat gemeenten daar meer zicht op krijgen”, is het advies.

Ook de
communicatie kan beter. Na bestudering van de ervaringen in de 74 gemeenten
concluderen de onderzoekers dat het goed is klantmanagers meer te betrekken bij
de inkoop van re-integratie-middelen. Verder wordt geadviseerd dat zij beter op
de hoogte moeten blijven van de middelen en hun resultaten.

Work
First

Als
het gaat om de zogeheten Work First-projecten is de conclusie dat zij
effectiever zijn naar mate de scholing en begeleiding zo veel mogelijk te
combineren is met een baan. De uitstroom vanuit de projecten naar werk stijgt
zelfs van 21 naar 50 procent als de werkzoekende al binnen een reguliere
werkomgeving meedraait. Dat is de worstel, maar ook de stok is volgens het
onderzoek erg belangrijk. Op verzuim moeten sancties volgen. Dat is essentieel.

Loonkostensubsidies.
Dat is het laatste aandachtspunt van het onderzoek. “Loonkostensubsidies kunnen
gepaard gaan met ongewenste gevolgen die de effectiviteit nadelig beïnvloeden.
Wanneer gemeenten echter maatwerk bieden, bijvoorbeeld door een variabele
hoogte van de subsidie, worden de beschikbare subsidiegelden gebruikt voor de mensen
die het echt nodig hebben.” De subsidies werken het beste bij moeilijk te
plaatsen groepen en mensen die vragen om langdurige ondersteuning.

De resultaten van het onderzoek worden verwerkt in de
Re-integratiemarktanalyse die de raad in het voorjaar zal publiceren.

Volg Gemeente.nu via Twitter.

Nico van Wijk

Of registreer je om te kunnen reageren.