Nieuwsbrief Ontvang gratis de Gemeente.nu nieuwsbrief schrijf je in
Sociaal

Nieuws 176 bekeken laatste update:26 apr 2011

Participatiedilemma: Sturen of volgen?

“Wat politici, beleidsmakers en burgers belangrijk vinden, kost altijd meer dan de financiële mogelijkheden.” Gemeenten moeten keuzen maken.

- Serie dilemma’s van participatie -

Deel drie van een serie over participatiedilemma’s,
gebaseerd op het boek ‘Participatie ontward’ van kenniscentrum MOVISIE. Met deze
week: sturen of volgen?

Gemeenten die burgerparticipatie willen bevorderen, moeten
hun inwoners serieus nemen. Luisteren, dan kijken naar de mogelijkheden.
Maatwerk bieden. Maar wordt deze ‘klant’ dan koning? Nee, schrijven senior
adviseur Marjet van Houten en senior onderzoeker Aletta Winsemius van het
kenniscentrum. Dat is niet mogelijk.

Keuzen

“Overheden kunnen zich niet alleen maar laten leiden door de
wensen van burgers. Al was het maar omdat de ene burger iets heel anders wil of
nodig heeft dan de andere.” Het lokale bestuur moet alle belangen afwegen,
keuzen maken. “En maatschappelijk doelen en individuele belangen komen niet
altijd overeen, per definitie.”

De auteurs van het boek maken de vergelijking met
professionals, zoals welzijnswerkers. Ook zij laten zich niet alleen leiden
door de vraag van hun cliënten, van de doelgroepen waarvoor zij werken. “Vanuit
hun professionele kennis weten ze wat een effectieve aanpak is.”

Maatwerk en vraaggericht werken is een reactie van
organisaties en professionals op hun eigen aanbod, volgens Van Houten en
Winsemius. “Vanuit hun eigen specifieke deskundigheid bieden ze ondersteuning
aan, of stimuleren ze deelname aan de samenleving. Deze deskundigheid kan een
eigen dynamiek tot gevolg hebben, waardoor de vraag en behoefte van de
doelgroep naar de rand van het blikveld kan verschuiven.”

Fragmentatie

Het aanbod moet natuurlijk aansluiten de behoefte van de verschillende
doelgroepen. Daarom moet de fragmentatie van het aanbod verminderen. De lokale
overheid, instellingen en professionals moeten meer integraal aan het werk en
de individuele behoefte en mogelijkheden tot participatie als het uitgangspunt
kiezen.

Volg Gemeente.nu via Twitter.

Nico van Wijk

Of registreer je om te kunnen reageren.