Nieuwsbrief Ontvang gratis de Gemeente.nu nieuwsbrief schrijf je in
Sociaal

Nieuws 178 bekeken 1 reactie

CG-Raad: 'Regionale aanpak nodig voor Wmo'

Directeur Ad Poppelaars van de CG-Raad is absoluut niet tevreden over de ‘integrale samenwerking’ van en binnen gemeenten. De regionale schaal leent zich beter voor deze taken.


Met de bezuinigingen in
het vooruitzicht, vreest Poppelaars voor de de samenwerking tussen
gemeenten. "Bezuinigingen op het ene terrein leiden tot extra kosten
voor andere voorzieningen."


Poppelaars geeft als voorbeeld het voornemen het aantal mensen in de sociale werkvoorziening te beperken. "Dat zal als effect hebben dat zij
thuis komen te zitten en verwanten uit het arbeidsproces halen. Of ze
gaan door naar een AWBZ-voorziening." Wat nodig is, aldus Poppelaars,
is een regionale aanpak waarin gemeenten samenwerken, en versterking
van cliëntenparticipatie.

Kanteling

Poppelaars,
directeur van de CG-raad, sprak op 25 mei tijdens het Wmo-congres van
Zorg+Welzijn
in Nieuwegein. Hij is kritisch over de samenwerking, en niet
zonder argumenten: "We zien dat gemeenten snel overgaan tot de
Kanteling
, de nieuwe werkwijze van gemeenten om samen met de burger de
ondersteuning vast te stellen. We zien Wmo-ambtenaren bij cliënten aan
tafel schuiven. Maar uit onderzoek van kenniscentrum MOVISIE blijkt dat
meer dan de helft van deze consulenten op lbo-niveau zijn opgeleid. Dan
ben je niet goed bezig," vindt Poppelaars.

Nederland
telt 600.000 chronisch zieken en gehandicapten, veel van hen zijn lid
van een van de 200 patiëntenverenigingen. Zij begrijpen inmiddels heel
goed dat ze een eigen verantwoordelijkheid hebben om mee te doen in de
maatschappij, meent Ad Poppelaars. "Ze gaan eigen talenten ontwikkelen
en zelf een pad uitzetten. Maar daarvoor is ook zelfvertrouwen nodig en
vertrouwen in professionals en het eigen netwerk."

Nieuwe Stijl

"Bovendien
is een aantal voorzieningen onmisbaar om te kunnen participeren. De
belangrijkste zijn Wmo Nieuwe Stijl en passend onderwijs. Want zonder
een goed diploma is het niet mogelijk een plaats op de arbeidsmarkt te
vinden. Die juist steeds meer belangrijk wordt om inkomen te verwerven
om zelf een deel van de zorgkosten te financieren, omdat daarop wordt
bezuinigd."

Begeleidingsvoorzieningen
voor de chronisch zieken en gehandicapten, die nu uit de AWBZ worden
overgeheveld naar de gemeenten, worden aan de Wmo gekoppeld. De
directeur van de CG-Raad doet een beroep op meer samenwerking en
integraal beleid. Hij roept het ministerie van VWS op de voortgang
gericht te controleren: "Heb het lef een onafhankelijke
cliëntmonitoring in te zetten, dan weten waar het wel en niet goed gaat
in het land."

Nico van Wijk

Eén reactie

  • no-profile-image

    C.Bakker

    lsclienten staan letterlihk aan de kant. Gemeenten bepalen wat goed voor jou is endat betekend heel vaak dat als je bv huishoudelijk hulp wilt hebben zij bepalen hoe en wat etc. ik heb totaal geen vertrouwen in zowel de gemeente als dit kabinet.

Of registreer je om te kunnen reageren.