Nieuwsbrief Ontvang gratis de Gemeente.nu nieuwsbrief schrijf je in
Sociaal

Nieuws 316 bekeken

Budget voor huishoudelijke hulp is bekend

Het Sociaal en Cultureel Planbureau heeft becijferd dat gemeenten voor 2012 kunnen rekenen op een macrobudget van 1431 miljoen euro voor huishoudelijke hulp.

De werkelijke uitgaven waren in
2010 iets lager dan het rijksbudget: 1319,9 miljoen euro in plaats van
de gebudgetteerde 1327,3 miljoen euro.

In het bestuurlijk overleg tussen rijk en gemeenten is
afgesproken dat het macrobudget voor de  huishoudelijke hulp voor 2012
wordt gebaseerd op de uitgaven in 2010, gecorrigeerd met de prijs- en
volumeontwikkelingen tussen 2010 en 2012. De werkelijke uitgaven waren
in 2010 iets lager dan de verwachte uitgaven en het daarop gebaseerde
rijksbudget: 1319,9 miljoen euro in plaats van de gebudgetteerde 1327,3
miljoen euro.

Daling natura
Het SCP heeft
voor 2012 het macrobudget becijferd op 1430,9 miljoen euro. Sinds 2005
zijn de uitgaven voor hulp in natura sterk gedaald door een lagere
volumegroei, lagere prijzen en een verschuiving van relatief dure
huishoudelijke hulp naar de relatief goedkope huishoudelijke hulp1, wat
tot een vermindering met 302 miljoen euro opleverde.

De
uitgaven voor het persoonsgebonden budget (pgb) vielen 99 miljoen
euro hoger uit. Tegelijk was de opbrengst uit eigen bijdragen lager dan
verwacht: € 47 miljoen. Daarnaast bleef een restpost over van  78
miljoen euro, bestaande uit niet gedocumenteerde uitgaven.

Nico van Wijk

Of registreer je om te kunnen reageren.