Nieuwsbrief Ontvang gratis de Gemeente.nu nieuwsbrief schrijf je in
Sociaal

Nieuws 470 bekeken

Transitie jeugdzorg leeft meer bij ambtenaren dan bestuurders

Bijna de helft van de Brabantse gemeenten bereidt zich voor op het uitvoeren van de jeugdzorg, maar het staat meer op de agenda van ambtenaren dan bestuurders.

Dat blijkt uit onderzoek naar de wensen en twijfels rond de
transitie van jeugdzorgtaken. “De transitie is op ambtelijk niveau vaker een
centraal thema, waarmee samenhangt dat dit op bestuurlijk niveau vaker nog
onvoldoende een thema is”, staat in de quick scan (PDF) uitgevoerd in opdracht van de
provincie Noord-Brabant.

Toch blijkt er volgens dit onderzoek op beide niveaus nog te
weinig aandacht voor de nieuwe taken van de nabije toekomst. Bijna de helft van
de gemeenten is actief bezig met de jeugdzorg; de rest blijkt afwachtend. Zij
vragen zich nog af wat de lokale overheid vanaf 2015 moeten organiseren,
terwijl dit al bekend is. Het gaat om de provinciale jeugdzorg, de jeugd GGZ,
de voor jongeren georganiseerde eerstelijnszorg en de gesloten jeugdzorg.

Afspraken

Geen eenvoudig werk dus. Gemeenten worden verantwoordelijk
voor de toekomst van kinderen die in de problemen zitten. Een goede voorbereiding is daarom van groot belang. “Duidelijke en concrete afspraken
(in de regio) over nodige acties kunnen ook de afwachtende gemeenten over de
streep trekken”, is een conclusie van het onderzoek. 

De betrokkenheid van de provincie is cruciaal. Wat het
provinciale Bureau Jeugdzorg momenteel doet voor de jeugd moet straks worden
gedaan door gemeenten, bijvoorbeeld vanuit de Centra voor Jeugd en Gezin. Tijdens
de overheveling van taken ziet ongeveer 30 procent van de gemeenten een rol
weggelegd voor zichzelf. Ook kleine gemeenten willen dit proces graag sturen,
blijkt uit hun antwoorden op de vragen voor het onderzoek.

Kennis delen

Veel gemeenten willen meer informatie over de nieuwe taken. Of
een online kennisplatform daarvoor een handig middel kan zijn valt nog wel te
bezien. De interesse om dit platform soms of vaak te gebruiken leeft bij circa
70 procent van de ondervraagden. De behoefte om hieraan bij te dragen is
beduidend lager. Amper 10 procent van de respondenten wil zijn kennis delen via
het online platform.

En grote meerderheid van de gemeenten in Noord-Brabant is
voorstander van regionale transitieteams. “In die teams zien gemeenten zichzelf
met name als actief deelnemer, de centrumgemeente als trekker en de provincie
als ondersteunende partij met kennis en middelen.”

PositiefDe hamvraag is natuurlijk of dit eigenlijk wel een goed idee is, deze
overdracht van alle jeugdzorg naar de lokale overheid. Jazeker, is het antwoord.
De hulp en ondersteuning van kinderen kan dichterbij georganiseerd worden. Zo
zou meer preventie mogelijk zijn, en dat minder bureaucratisch dan nu het geval
is.

Uiteindelijk is het doel “de historisch meest grote reorganisatie van de jeugdzorg uitvoeren,
zonder het duperen van een kwetsbare groep kinderen”, zoals gedeputeerde
Marc Witteman van de provincie Flevoland het begin dit jaar nog verwoordde.

Volg Gemeente.nu via Twitter.

Nico van Wijk

Of registreer je om te kunnen reageren.