Nieuwsbrief Ontvang gratis de Gemeente.nu nieuwsbrief schrijf je in
Sociaal

Nieuws 581 bekeken

Verkiezing 2012: wat te doen met de Wmo?

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Wel of niet aanbesteden? Anders organiseren? Een overzicht van de plannen van politieke partijen.“De PvdA kiest
voor inkomensafhankelijke eigen bijdrages en eigen risico”, schrijft de partij.
De PvdA zal ook hier rekening houden met de cumulatie van extra kosten eigen
bijdrage Wmo en AWBZ.” Ook de SP vindt dat wel een goed idee. Verder benadrukt
de partij het belang van basistarieven. “We gaan een minimale
zorgwaardering van FWG15 voor huishoudelijk verzorgenden wettelijk vastleggen. Geld
dat gemeenten krijgen voor zorgtaken geven zij niet uit aan andere zaken."Dan de
VVD. “Ten aanzien
van de budgetten voor sociale voorzieningen (WSW, WMO, jeugdzorg) krijgen
gemeenten de vrijheid om die optimaal te benutten”, schrijft de partij. “Zo
kunnen gemeenten ervoor zorgen dat mensen, die nu te snel worden afgeschreven,
een baan krijgen.”

Gezondheidszorg

Het CDA heeft
weinig te melden over de Wmo. “Wij willen ook mensen die geestelijke gezondheidszorg nodig hebben
stimuleren dat zij zolang mogelijk thuis kunnen blijven wonen en participeren
in de maatschappij”, is de enige passage over de wet. “De gemeente ondersteunt
vanuit de Wmo daar waar patiënten te kort komen om zelfstandig te participeren.”

D66 houdt vast aan
het zo lang mogelijk thuis laten blijven van ouderen en zieken. Verder wijdt deze partij niet veel woorden aan de wet. “Bij de aanbestedingen in de
thuiszorg dienen kwaliteit en continuïteit voorop te staan”, stelt GroenLinks.
De SP wil de zorg helemaal niet aanbesteden.

Thuiszorg

De PVV
denkt dat er nog flink wat te besparen valt op de Wmo. Een voorbeeld is
het dichterbij de mensen brengen van thuiszorg”, schrijft de partij. “Dat is
kwalitatief beter, zonder overhead en heeft als bijkomend voordeel dat het ook
nog eens stukken goedkoper is. Dat geldt ook voor het financieren van de zorg
op uitkomst in plaats van aanbod.”

Ook de ChristenUnie ziet kansen op dit gebied. “Voor de meest kwetsbare mensen in onze samenleving
die levenslang en levensbreed een beroep moeten doen op onverzekerbare zorg
blijft de AWBZ bestaan”, staat in het programma. “Het is echter veel
doelmatiger een flink deel van de op dit moment via de AWBZ geleverde zorg
voortaan in de vorm van een voorziening onder te brengen in de WMO.”

Al met al komen de
partijen niet met erg revolutionaire ideeën.Eerder
verschenen in de serie over verkiezingsprogramma’s:

Nico van Wijk

Of registreer je om te kunnen reageren.