Nieuwsbrief Ontvang gratis de Gemeente.nu nieuwsbrief schrijf je in

475 bekeken

Co-creatie: Vecht mee tegen schooluitval

Nico van Wijk
Het voorkomen van schooluitval is beter dan genezen, maar hoe? Door samenwerking.

- COLUMN - Robert Vos

Het aantal voortijdig schoolverlaters begint te dalen, maar is nog altijd
onacceptabel hoog. Om een grote groep jongeren in Nederland een betere toekomst
te geven, hebben de minister en staatssecretaris van
OCW de aanval op schooluitval ingezet. Doelstelling: Het aantal nieuwe voortijdig
schoolverlaters halveren tot maximaal 35.000 in 2012.

Als vervolg op mijn vorige column over de virtuele gemeente Voortwaerts speelt in op
deze doelstelling door in een experimentele setting de betrokken partijen te
mobiliseren via social media. Co-creatie vormt de basis van dit experiment.
Onder meer de onderwijswereld, leerplichtambtenaren, gemeenten, jeugdzorg,
ouders en uiteraard de jongeren zelf worden uitgenodigd om problemen in kaart
te brengen en mee te zoeken naar oplossingen.

Opleiding


Het experiment ontwikkelt zich aan de hand van een aantal uiteenlopende vragen.
Welke rol moet de lokale overheid op zich nemen om VSV aan te pakken? Mogen
ouders gekort worden op kinderbijslag als hun kinderen school verlaten terwijl
ze nog leerplichtig zijn? Of, op welke manieren kunnen we jongeren bewust maken
dat een afgeronde opleiding een garantie is voor een toekomst boordevol
mogelijkheden?

De trainees die verbonden zijn aan Voortwaerts faciliteren discussies via
LinkedIn en Twitter, prikkelen de deelnemers en verspreiden de uitkomsten. De
climax vindt plaats op 30 september, tijdens een inspirerend seminar
'jeugdbeleid in a day: een andere kijk op schooluitval'. Dit seminar is gratis
toegankelijk.

Denk mee


Wij nodigen jullie uit om mee te denken, ervaringen te delen, vragen te
stellen, kritiek te geven en andere betrokkenen uit te dagen zich in het debat
te mengen. Op deze manier creeën we gezamenlijk inzichten in elkaars
belevingswereld, worden andere invalshoeken aangesneden en grenzen verlegd. Dit
met als doel om aan te tonen dat we samen meer kunnen bereiken dan alleen. Want
laten we eerlijk zijn, uiteindelijk hebben we toch hetzelfde doel: een toekomst
met perspectief voor iedere scholier.


Vanaf maandag 15 augustus start de inschrijving voor het seminar van 30
september. Alle ins & outs worden dan bekend gemaakt.


De groep is te vinden via deze link.
Dat is ook de plek waar alle informatie rondom het seminar bekend wordt
gemaakt.

Volg Gemeente.nu via Twitter.

Of registreer je om te kunnen reageren.