BEDRIJFSVOERING IN HET SOCIAAL DOMEIN | Programma

Sturen op passende en samenhangende zorg en ondersteuning

Collegereeks: 13, 20, 27 november en 4, 11 en 18 december
Nyenrode Universiteit te Breukelen

Home | Programma | Sprekers | Informatie | Inschrijven

College 1:

13 november - Organiseren van verantwoording in het sociaal domein
Marieke Groenwold - Strateeg Maatschappelijke Ontwikkeling, Gemeente Utrecht
Joop van der Zee - Adviseur monitoring en datasturing, Gemeente Utrecht

 • Utrechtse model voor zorg en ondersteuning: over bedoeling en eenvoud
 • Strategische keuzes voor inrichting, sturing en bekostiging
 • Sturen op effecten, prestaties en resultaten
 • Monitoring en verantwoording

College 2:

 

Prof. dr. Marcel Boogers

20 november - Ketenregie, sturing en (regionale) samenwerking in het sociaal domein

Prof.dr. Marcel Boogers - Innovatie en Regionaal Bestuur, Universiteit Twente

 • Wat zijn condities voor succesvolle samenwerking en welke interventies kunt u toepassen voor verbetering?
 • Beleidsdoelen formuleren en behalen; regionaal of lokaal?
 • Democratische verankering regionale samenwerking

College 3:

 

Jan-Rotmans

Prof. dr. ir. Jan Rotmans

27 november- Betekenis economische en sociale innovaties voor het sociaal domein

Prof.dr.ir. Jan Rotmans, Hoogleraar transities en transitiemanagement Erasmus Universiteit Rotterdam

 • Wat is een kanteling?
 • Wat betekent kanteling voor het sociale domein?
 • Hoe bereid je je voor op de veranderingen tijdens de kanteling binnen het sociale domein?

College 4:

 

peter-ruijters

Peter Ruijters

4 december - Informatiemanagement in het sociaal domein

Peter Ruijters - Informatiemanager sociaal domein, gemeente ’s-Hertogenbosch

Aanpak voor de informatiekundige opgaven in het sociaal domein:

 • Bevorderen van eigen kracht en zelfredzaamheid door digitale selfservice
 • Meer inzicht in prestaties en resultaten door (big en open) data analyse
 • Accommoderen van uw informatievoorziening aan de nieuwe werkwijzen

Nu de decentralisaties geland zijn, loopt de transformatie van het sociaal domein. Daarmee gaat een informatiekundige opgave gepaard. Die opgave is om de informatievoorziening in lijn te brengen met nieuwe denkbeelden en werkwijzen, en andere dienstverlening. De transformatie voorziet er onder veel meer in dienstverlening verder naar voren te organiseren (selfservice), regievoering in ketens mogelijk te maken, efficiënter te werken, en resultaten te kunnen monitoren.

De informatievoorziening waarover de gemeente beschikt, sluit niet aan op deze ambitie. Er is urgentie om nu aan de slag te gaan en de informatievoorziening te verbeteren. Niet tijdig gereed en beschikbaar zijn van informatievoorziening zorgt voor blokkades en stagnatie in het realiseren van de transformatie: we kunnen niet werken zoals we willen als de informatievoorziening niet aansluit.

Het realiseren van de informatiekundige opgave vereist uitbreidingen en aanpassingen van werkwijzen, procedures en processen en vernieuwing, uitbreiding en verdere integratie van de informatievoorziening: informatiestromen, uitwisseling, management- en stuurinformatie, privacy en beveiliging, ICT architectuur en functionele applicaties. Professioneel informatiemanagement in het sociaal domein helpt die verandering op een gestructureerde manier tot stand te brengen.

College 5:

 

Jan-Rotmans

Melanie Knieriem

11 december- Bedrijfsvoering en de inhoud samen aan de slag in het sociaal domein

Chantal van Liefland - Senior Accountmedewerker Jeugd, Gemeente Haarlem
Melanie Knieriem - Account- en Contractmanager Jeugd, Gemeente Haarlem

 • Integreren van beleidstaken en uitvoeringstaken sociaal domein in gemeentelijke organisatie, hoe doe je dat?
 • Welke belangrijke risico's zijn te onderkennen als gevolg van de decentralisaties?
 • Over welke informatie dienen gemeenten periodiek te beschikken om de risico's te monitoren?
 • Verantwoording en rechtmatigheid in het sociaal domein: welke mogelijkheden zijn er?

Nu de transitie meer vorm begint te krijgen, komt ook de vraag hoe deze verandering in beeld kan worden gebracht en hoe dat wat beleidsmatig bedacht wordt in de uitvoering en bedrijfsvoering vorm kan worden gegeven. Hoe zorg je er binnen je gemeente voor dat dit gezamenlijk gebeurt, zodanig dat de inhoud leidend blijft en niet het ‘systeem-denken’ de overhand krijgt? In dit college wordt nader ingegaan op de spanning die ontstaat (of kan ontstaan) tussen inhoudelijke beleidskeuzes en de praktische uitvoering in de bedrijfsvoering, welke rol zorgaanbieders hier in spelen, en hoe er vanuit de organisatie gestuurd kan worden op de doelen van de transitie.

College 6:

 

wim-de-ridder

Prof. dr. Wim de Ridder

18 december - Trends en toekomst van het sociaal domein

Prof.dr. Wim de Ridder, Directeur Futures Studies, hoogleraar Toekomstverkenning en Toekomstonderzoek (2002 - 2015), Universiteit van Twente

 • Kenmerken van de digitale tijd
 • Structurele veranderingen in het sociale domein
 • Fascinerende toekomstbeelden voor de bedrijfsvoering

Er is sprake van een onomkeerbare ontwikkeling: de verzorgingsstaat loopt ten einde, de participatiemaatschappij meldt zich. De oorzaak van deze trendbreuk in de maatschappelijke orde ligt in de digitale technologie die de wereld in de afgelopen decennia ingrijpend heeft veranderd. Met de opkomst van computers en informatienetwerken is ook de tweedeling in de samenleving vergroot. Het gevolg ervan is zichtbaar in de uitzonderlijke situatie waarin veel mensen op zoek zijn naar werk, er niet eerder zoveel kennisbronnen toegankelijk zijn en er voor kapitaal nauwelijks rendabele investeringen zijn.

De participatiemaatschappij is een radicale breuk met het verleden. De sleutel van de welvaart ligt in de activering van het sociale domein die door de hulpbehoevenden zelf wordt afgedwongen. Steeds meer instellingen in het sociale domein gaan de mogelijkheden van digitale hulpmiddelen ontdekken die in de wereld van zowel de zorgverlener als zorgvrager beschikbaar zijn. Anders kijken naar de sociale problematiek, anders kijken naar de bedrijfsvoering van sociale instellingen leidt tot een ontdekkingsreis met ongekende vergezichten. 

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden