Maak betalen van lokale belastingen logisch

0

Waarom hebben burgers zo weinig inzicht en invloed op lokale belastingen?


– blog – Peter van den Bosch & Inge van der Riet

Sla een krant open, kijk naar een actualiteitenprogramma, of volg sociale media en het kan u niet ontgaan zijn: er is veel aandacht voor lokale belastingen. Het gaat over de verdeling van rijksbelastingen en lokale belastingen of over de verhouding tussen de inkomsten en de verantwoordelijkheden en taken die gemeenten hebben. De kranten staan vol met voorbeelden van burgerinitiatieven. De invloed van de burger wordt groter. Burgers  vragen steeds meer om duidelijkheid en transparantie. Maar hoe zit dat met invloed van de burger op lokale belastingen?

De vraag is gerechtvaardigd waarom we weinig inzicht in en invloed hebben op de lokale belastingen. Natuurlijk, steeds meer gemeenten werken met voormeldingen en zorgen dat de burger mee kan kijken bij het bepalen van de waarde van de woning. En indirect heeft elke inwoner invloed tijdens de verkiezingen. Toch ontvangt elke inwoner aan het begin van het jaar een (onduidelijke) factuur met het bedrag van de lokale belastingen. De meeste burgers betalen ook gewoon, zonder zich af te vragen hoe het bedrag tot stand is gekomen en wat hij of zij ervoor ontvangt. Is het niet tijd om met het oog op alle bovengenoemde ontwikkelingen meer inzicht te geven in de lokale belastingen?

Communicatie
Meer communicatie over de totstandkoming van het bedrag dat een burger op de factuur (lees: belastingaanslag) ziet staan, is daarbij een randvoorwaarde. Er zijn meerdere momenten in het proces waarbij communicatie mogelijk is,  maar zelden wordt uitgelegd welke invloed beslissingen hebben op de lokale belastingen. Communiceer niet alleen bij het versturen van de aanslag , maar geef inzicht hoe deze tot stand komt. Bij het maken van de plannen en het bespreken van de voorjaarsnota kun je al aangeven dat er effecten zijn voor de lokale belastingen. Het vaststellen van de begroting is een uniek communicatiemoment waarbij je concreet kunt maken wat er in het komende jaar gaat veranderen in de lokale belastingdruk. Zo bereiken we dat de belastingaanslag in het begin van het jaar duidelijk en geen verrassing is.

Concreet betekent het dat u het hele jaar door communiceert en dat elke inwoner weet welke keuzes er gemaakt zijn en wat ze krijgen voor de belastingen die ze betalen. Dus begin met communiceren, geef meer inzicht en duidelijkheid. Het maakt het betalen van lokale belastingen gewoon logisch.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

Over Auteur

Reageren is niet mogelijk.