VNG prijst ‘terughoudendheid bij heffingen’

0

De VNG vindt het een compliment aan gemeentebestuurders waard dat zij het ondanks miljardenbezuinigingen van het Rijk op het gemeentebudget in de afgelopen jaren, dat niet ‘klakkeloos’ afwentelen op hun inwoners.

‘Net als in 2015 blijven gemeenten terughoudend bij het heffen van lokale belastingen, ondanks Rijksbezuinigingen. Een compliment waard’, aldus de de VNG in een reactie op de berekeningen van Vereniging Eigen Huis (VEH) waaruit blijkt dat de lokale woonlasten (ozb, reinigingsheffing en rioolheffing) gemiddeld met 1,46% stijgen. Voor het vijfde jaar op rij. Volgens de VNG komt dat neer op ongeveer €11 per huishouden per jaar.

OZB +2,45% ”flink meer dan afspraak’
Volgens de VEH betalen huiseigenaren dit jaar gemiddeld 2,45% meer aan onroerende zaakbelasting (ozb) dan vorig jaar. Dat is volgens de VEH ‘flink meer dan de verhoging van 1,57% die gemeenten met het Rijk hebben afgesproken en ook veel meer dan de verwachte inflatie van 0,9% in 2016’

Meer transparantie
De VNG is het met Vereniging Eigen Huis (VEH) eens dat de huidige macronorm niet werkt: ‘Het is een zinloze norm, omdat hij niets zegt over de portemonnee van inwoners. De woonlasten bestaan immers uit meer dan de ozb.’ Volgens de VNG toont het onderzoek van VEH dat duidelijk aan dat de woonlasten minder stijgen minder dan de ozb door een daling van andere heffingen. ‘De macronorm wekt dus verkeerde verwachtingen.’


Veertig procent gemeenten verhoogt OZB en WOZ Uit een inventarisatie* van WOZMeldpunt naar OZB tarieven en WOZ-waarden blijkt dat ruim 40 % van de vijftig grootste Nederlandse gemeenten heeft zowel het tarief voor onroerende zaakbelasting als de WOZ-waarde aanzienlijk heeft verhoogd.

De VNG vindt transparantie over lokale lasten essentieel. Gemeenten kunnen dat bereiken door bijvoorbeeld jaarlijks een belastingparagraaf op te stellen waarmee inwoners informatie krijgen en landelijke monitoring en vergelijking verbeterd wordt.

Ozb-grondslag verbreden

Tot slot deelt de VNG de mening van VEH dat het eerlijker is als ook huurders ozb betalen. Een commissie onder leiding van Alexander Rinnooy Kan bracht in juni 2015 in opdracht van de VNG advies uit over de toekomst van de gemeentefinanciën. Onderdeel van dat advies was een ruimer lokaal belastinggebied via onder meer de herinvoering van ozb voor huurders.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

Over Auteur

Reageren is niet mogelijk.