CBS: Historisch lage stijging heffingen

0

In 2014 verwachten lokale overheden 12,8 miljard euro te ontvangen uit heffingen; 2,1 procent meer dan in 2013.

De opbrengst stijgt het sterkst bij de provincies, gevolgd door de waterschappen en de gemeenten, blijkt uit cijfers van het CBS op basis van de begrotingen van de lokale overheden.

De verwachte opbrengst van de gemeentelijke heffingen in 2014 is 8,7 miljard euro, een toename van 1,4 procent. In de afgelopen 25 jaar is de stijging van de heffingsinkomsten niet zo klein geweest. Uitzondering hierop is 2006, toen de opbrengsten uit heffingen fors daalden door de afschaffing van de onroerendezaakbelasting voor gebruikers van woningen.

Ozb
De ozb, de belangrijkste gemeentelijke heffing, brengt dit jaar naar verwachting 3,4 procent meer op, tegenover 5,4 procent in 2013. Bij de reinigingsheffingen gaan de gemeenten uit van een daling met 1,4 procent. Ook aan bouwvergunningen verwachten ze minder inkomsten (-10,5 procent). Het is het vijfde jaar op rij dat deze opbrengst daalt, vooral als gevolg van de teruglopende bouwactiviteiten.

Provincies
De provincies verwachten in 2014 voor 1,5 miljard euro aan opcenten motorrijtuigenbelasting te innen. Hiermee ligt de verwachte opbrengst 4,7 procent hoger dan in 2013. De stijging komt vooral doordat de vrijstelling motorrijtuigenbelasting op veel milieuvriendelijke, energiezuinige auto’s komt te vervallen.

De begrote opbrengst van de waterschapsheffingen komt in 2014 uit op 2,6 miljard euro, een toename van 2,8 procent. De watersysteemheffing stijgt met 4,5 procent het sterkst. Dit weerspiegelt de toegenomen aandacht van de waterschappen voor de bescherming tegen het water. Een voorbeeld hiervan zijn de dijkverbeteringsprojecten als onderdeel van het Hoogwaterbeschermingsprogramma.

Over Auteur

Reageren is niet mogelijk.

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden