CBS: Onveiligheid afgenomen

0

In de afgelopen 10 jaar is het aantal Nederlanders dat naar eigen zeggen slachtoffer werd van veelvoorkomende criminaliteit zoals geweld, vermogensdelicten en vandalisme flink afgenomen.

Ook voelen steeds minder inwoners zich onveilig, blijkt uit de vandaag gepubliceerde Veiligheidsmonitor 2014, een grootschalige bevolkingsenquête van CBS, Ministerie van Veiligheid en Justitie, Nationale Politie en gemeenten.

In het afgelopen jaar verminderde ook de ervaren overlast in de buurt. Criminaliteit, onveiligheidsgevoelens en overlast worden het meest ondervonden in de vier grote steden.

Daling
In de periode 2005-2014 is het aantal personen van 15 jaar en ouder dat naar eigen zeggen slachtoffer werd van veelvoorkomende criminaliteit in totaal met ruim 30 procent gedaald. Werden in 2005 nog bijna drie op de tien Nederlanders (28 procent) hiermee geconfronteerd, in 2014 waren dit er minder dan twee op de tien (19 procent). Het sterkst is de daling van vandalisme, gevolgd door vermogensdelicten zoals inbraak en diefstal, en geweldsdelicten zoals mishandeling of bedreiging.

De gerapporteerde afname van criminaliteit is in lijn met de door de politie geregistreerde cijfers over misdrijven.

Ook de onveiligheidsgevoelens namen in dezelfde periode af, zij het iets minder sterk. Gaf in 2005 nog bijna de helft (48 procent) van de Nederlanders aan zich wel eens onveilig te voelen, in 2014 voelde ruim een op de drie (36 procent) zich wel eens onveilig; een daling met ruim een kwart.

Slachtoffers
Inwoners van 18-34 jaar voelen zich het vaakst wel eens onveilig. Deze leeftijdsgroep wordt naar verhouding ook het vaakst slachtoffer van veelvoorkomende criminaliteit. Voor de ouderen boven de 65 jaar geldt doorgaans een omgekeerd beeld. Ouderen – vooral 75-plussers – blijken wel iets kwetsbaarder als het gaat om delicten als inbraak en zakkenrollerij/beroving.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

Over Auteur

Reageren is niet mogelijk.