Lagere inkomens betalen relatief veel indirecte belastingen

0

Nederlandse huishoudens met de laagste inkomens betalen relatief veel indirecte belastingen, zoals gemeentelijke heffingen.

Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in de publicatie Welvaart in Nederland 2016. Nederlandse huishoudens betalen ruim de helft van hun bruto-inkomen aan belastingen en premies. Waarbij de hogere inkomens naar verhouding veel betalen aan inkomstenbelasting en premies volksverzekeringen.

Relatief zwaar
Doordat de lagere inkomen naar verhouding een groter deel van hun inkomen uitgeven, betalen zij juist relatief veel aan indirecte belastingen, zoals btw en accijnzen. Deze groep bevat tevens zelfstandigen die bij matige inkomsten desondanks hun uitgaven op een hoger niveau handhaven. Ook lokale heffingen en premies Zorgverzekeringswet drukken relatief zwaar op huishoudens met lagere inkomens.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

Over Auteur

Reageren is niet mogelijk.