Nieuwe kaart van Nederland in 2016 klaar

0

Op 1 januari 2016 moet dé nieuwe digitale basiskaart landsdekkend gereed zijn. De Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) vervangt dan GBKN

De Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) is een gedetailleerde ‘grootschalige’ digitale kaart van heel Nederland. Hierin worden alle objecten zoals gebouwen, wegen, water, spoorlijnen en groen op een eenduidige manier vastgelegd. Als de BGT in januari 2016 klaar is, kan deze gebruikt worden als ondergrond voor uiteenlopende doelen. Bijvoorbeeld voor het inplannen van groenbeheer, het presenteren van plannen voor stadsvernieuwing of het vastleggen van evacuatieroutes. De BGT is een belangrijk onderdeel van het stelsel van basisregistraties. De BGT is open data, en daarmee vrij beschikbaar voor alle overheid, bedrijfsleven en burgers.

Uniforme aanlevering door bronhouders

De publicatiedatum van 1 januari  betekent dat gemeenten, provincies, waterschappen, Rijkswaterstaat, het ministerie van Defensie, van Economische Zaken en ProRail voor die datum hun deel van de BGT moeten hebben aangeleverd. Voor een uniforme aanlevering van topografisch materiaal is de Stichting Samenwerkingsverband van Bronhouders – Basisregistratie Grootschalige Topografie (SVB-BGT) opgericht. De stichting is een samenwerkingsverband van de ministeries van Infrastructuur en Milieu, Defensie en Economische Zaken en de koepels Interprovinciaal Overleg (IPO), de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), de Unie van Waterschappen (UvW) en ProRail BV.

De SVB-BGT levert het Kadaster topografische informatie van de afzonderlijke leden en hun achterban. Deze BGT-bestanden worden beheerd door het Kadaster en zijn voor iedereen vrij beschikbaar via Publieke Dienstverlening op de Kaart (PDOK). Hier kan nu al worden ingezien in hoeverre de kaart al is ingevuld.

Morgen vindt er in Den Bosch het BGT Congres plaats.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

Over Auteur

Reageren is niet mogelijk.