OpinieSmart Government: koppel organisatievernieuwing aan gebruik informatietechnologie

0

Publieke organisaties dienen een nieuwe weg in te slaan om grote maatschappelijke opgaven het hoofd te bieden. Daarbij gaat het om enerzijds het vernieuwen van de werkwijze van publieke organisaties en anderzijds het gebruik van Data en informatietechnologie

De inhoudelijke agenda van de publieke sector zal worden bepaald door grote maatschappelijke opgaven zoals de noodzakelijke verduurzaming van de samenleving, het beheersen van de zorgkosten en het vergroten van het concurrentievermogen van Nederland. Om dit te realiseren moeten publieke organisaties zelf ook volop in verandering blijven. Niet door processen verder te optimaliseren. Dat potentieel is voor een groot deel al benut. Maar door een nieuwe weg in te slaan. Een weg waarin het talent van overheidsprofessionals beter wordt ingezet, technologie en data een cruciale rol vervullen en echt gebruik wordt gemaakt van de kennis van partners en burgers. Deze samenhangende ontwikkeling noemen we Smart Government.

Drie overtuigingen

Smart Government is de kans om met radicale organisatieaanpassingen, vergaande inzet van data- en informatietechnologie en het omarmen van ervaringen van partners en burgers de publieke sector meer waarde toe te laten voegen. Smart Government is gebaseerd op de volgende drie overtuigingen:

  1. Het menselijk kapitaal van publieke organisaties kan beter worden benut en vraagt om radicale organisatieaanpassingen;
  2. Informatietechnologie en het gebruik van data biedt mogelijkheden om opgaven op nieuwe manieren aan te pakken;
  3. Door te onderkennen dat partners en burgers essentiële waarde toevoegen, worden zij onderdeel van de oplossingen.

Publieke organisaties passen de verschillende elementen van Smart Government al toe. Zo is de Universiteit Leiden volop aan het experimenteren met MOOC’s (massive open online courses) die de rol van Universiteiten en docenten ingrijpend zullen gaan veranderen. Ook in de zorg wordt geëxperimenteerd met ‘blended care’ een nieuwe vorm van contact tussen hulpverleners en cliënten waarbij het contact zowel fysiek als online plaatsvindt. En ook de politie omarmt ideeën zoals ‘predictive policing’ waarbij op grond van data misdrijven worden voorspeld en de inzet veel gerichter plaatsvindt.

Samenhangende verandering
De voorbeelden laten zien dat juist de samenhangende verandering van radicale aanpassingen in de werkwijze, vergaande inzet van data- en informatietechnologie en het omarmen van ervaringen van partners en burgers leidt tot meer publieke waarde. Zo liet een onderzoek bij de GGD Groningen zien dat het niet erg effectief is dat alle Nederlandse kinderen 21 keer naar het consultatiebureau moeten. Op grond van beschikbare data kan er veel verder worden gedifferentieerd welk kind hoe vaak gezien moet worden. Ook kunnen artsen veel minder ‘standaardvragen’ stellen aan ouders omdat het antwoord op die vraag geen waarde toevoegt. Kortom: minder bureaucratische lasten voor professionals en effectieve zorg gaan prima samen.

Steden als Utrecht en Eindhoven maken serieus werk van het gedachtegoed van Smart Government. In Utrecht reserveerde het college 3 miljoen euro voor data-gestuurd werken en de stad is volop aan het experimenteren met projecten op dit terrein. Ook Hollandse Kroon wordt gezien als een gemeente die ingrijpend inzet op zelfsturing en het sturen op resultaat en de onnodige ballast afgeschaft. Medewerkers hoeven bijvoorbeeld geen verlofdagen meer bij te houden.

 

Lees de volledige opinie hier

Smart Government Congres 18 juni, Jaarbeurs Utrecht. Klik hier voor het programma en sprekers

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

Over Auteur

Reageren is niet mogelijk.