Opinie Sociale uitdaging oplossen met Big Data

4

Er is een discussie losgebarsten over de zin en onzin van Big Data, maar dat is een achterhoedegevecht. De Big Data revolutie is al onderweg en het is de hoogste tijd dat de overheid op de rijdende trein springt.


column- Mark Dijksman en Jaring Hiemstra –

Het goede nieuws voor politiek en ambtenarij: een innovatieve inzet van Big Data draagt bij aan de oplossing van de grootste politieke en sociale uitdagingen van dit moment.

Nederland moet haast maken met Big Data. Negentig procent van alle nu beschikbare data is de afgelopen twee jaar gegenereerd en door het toenemend gebruik van mobiele en vaste gegevensdragers zal het groeitempo de komende jaren nog versnellen. Als economie en samenleving met een bovengemiddelde informatiebehoefte moeten we voorop lopen bij het benutten van deze duurzame vernieuwingsbron.

Om deze reden moeten politiek en overheden het voorbeeld geven en Big Data omarmen als een innovatiebron die helpt om te komen tot betere inzichten, interventies en besluitvormingen. Uit onderzoek van McKinsey blijkt tevens dat een slimme inzet van Big Data de Europese publieke sector jaarlijks 150 tot 300 miljard euro kan besparen. Genoeg reden dus om Big Data als politiek speerpunt te beschouwen en voorbeeldprojecten te starten.

Veel goede voorbeelden

Big Data kan gemeenten helpen bij het beter leefbaar maken van wijken en het versterken van de sociale cohesie. Op basis van data van gemeente,  partners en sociale media kan worden ‘voorspeld’ welke ondersteuning (van gemeenten en partners) nu en in de toekomst nodig is, en vooral ook, waar dit niet nodig is en vertrouwd kan worden op de zelfredzaamheid van bewoners.

Verschillende gemeenten gebruiken Big Data voor effectievere fraudebestrijding. Door overheden wordt nu gehandhaafd op basis van risicoprofielen en bestandskoppelingen. Dankzij het gebruik van Big Data worden de opsporingsmogelijkheden verfijnd en uitgebreid. Alleen faillissementsfraude kost de samenleving al 1,7 miljard per jaar en slechts 2 procent van de zaken wordt nu opgelost.

Ook maakt Big Data maakt structurele besparingen én kwaliteitsverbeteringen in de zorg mogelijk. Allereerst door een effectievere signalering. Een voorbeeld is Ginger.io. waarbij van chronisch zieke mensen via een smartphone-app de gezondheid permanent wordt gemonitord. Patiënten hoeven daardoor minder vaak naar de arts en de juiste zorg wordt geleverd op het juiste moment. Een tweede toepassing is het voorspellen van zorgvragen, waardoor een deel kan worden voorkomen en beter kan worden ingespeeld op de werkelijke capaciteitsbehoefte. Een voorbeeld: in de Utrechtse ouderenzorg wordt op basis van patiëntgegevens van huisartsen en zorgverzekeraars met succes de zorgvraag voorspelt, maar ook onnodige zorg voorkomen.

Andere organisatie

Het meer werken met Data zal ook leiden tot een andere manier van beleidsvorming en besluitvorming. Een overheid die inzet op vernieuwing met Big Data kan dit alleen legitiem doen als de privacy en de elementaire rechten van burgers zijn gewaarborgd. Het optimaal vruchten plukken van de potentie van Big Data vraagt dus om robuuste wetgeving en afspraken over privacy.

 


Over de auteurs: Mark Dijksman en Jaring Hiemstra zijn beide bestuurskundige en als adviseur betrokken bij de innovatie van de publieke sector.

De Auteurs zijn beide nau betrokken bij het Big Data Congres voor de overheid op 12 juni: www.bigdatacongres.nl

Over Auteur

4 reacties

 1. Als eerste. Het is goed dat we gaan nadenken over de mogelijkheden van big data voor de overheid op sociaal terrein. (want de overheid is al een grote big data gebruiker. denk bijv. aan politie en inlichtingendiensten)
  Heel goed dat de schrijvers denken aan robuuste wetgeving en privacy. Want dat er voldoende vragen zijn in het sociaal domein en dat er misbruik gemaakt wordt van voorzieningen is bekend. Maar bovenal geldt dat de overheid de rechtstaat moet waarborgen. Ook met afname van DNA van elke inwoner/bezoeker van Nederland zou een misdaad snel kunnen oplossen. En ook nu kiezen mensen bewust ervoor om risico’s op (erfelijke) ziekten niet te willen weten. Ik ben voor een sterke overheid; maar niet voor een die als big brother opereert.
  Suggestie aan de schrijvers: vraag eens advies aan Bits of Freedom. Daarnaast kan het voor ICT-ers die de wereld willen verbeteren geen kwaad om zich af te vragen welke concrete problemen ze willen oplossen en wat de voor- maar ook de nadelen daarvan zijn. ICT (en dus ook big data) is een hulpmiddel; geen doel.

  Dick

 2. F van Zanten op

  Goed artikel en de reactie van D. Kaas is helaas exemplarisch voor de wijze waarop het achterhoedegevecht door een aantal mensen wordt gevoerd. De standaardreflex bij velen die niet begrijpen dat de wereld verandert is FUD en dat zie je hier dus ook.

  De schrijvers suggereren helemaal niets in de trant van Big Brother. Daarnaast is Big Data helemaal geen ICT ding, geen doel op zich en de voorbeelden komen allemaal uit de business kant en lossen concrete problemen op.

 3. s pannekeet op

  goed artikel en de reactie van F van Zanten is helaas exemplarisch voor een roze çloud’..
  lees in dit verband het boek (desnoods als E-book) De cirkel van Dave Eggers

 4. raj meijer op

  En opeens lijkt het of iedereen springende katten leuk vindt, mag iedereen weer volop alcohol drinken, zijn alle onderzoeken manipuleerbaar en elke dag anders enz. enz. Wat een toekomst.

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden