Werkgerelateerd verzuim is laag bij overheid

0

Bijna een kwart van het ziekteverzuim heeft deels of hoofdzakelijk te maken met het werk. Ambtenaren verzuimen ver beneden het gemiddelde om deze reden.

In 2013 heeft bijna de helft van de werknemers in Nederland in het afgelopen jaar ten minste één keer verzuimd wegens ziekte, heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek vandaag bekendgemaakt. Bij bijna een kwart van de werknemers die verzuimden had dit deels of hoofdzakelijk met het werk te maken.

Werkgerelateerd ziekteverzuim komt het vaakst voor in de horeca, het onderwijs en de bouw. In bedrijfstakken als de bouw en vervoer en opslag is het verzuim het vaakst langdurig. Verder speelt leeftijd een grote rol. Hoe hoger de leeftijd van werknemers, hoe vaker het verzuim langdurig is.

Ziekteverzuim hangt in sterke mate samen met geslacht, leeftijd, opleidingsniveau en bedrijfsgrootte. Maar ook als hiermee rekening wordt gehouden blijkt dat het percentage werkgerelateerd verzuim in de genoemde branches het hoogst is. Het verzuim is laag bij overheden.

Verzuim
Van alle werknemers heeft 48 procent zich gedurende het afgelopen jaar ten minste één keer ziek gemeld. Van deze groep geeft 23 procent aan dat het laatste verzuimgeval deels of hoofdzakelijk kwam door het werk. Voor 71 procent van de werknemers geldt dat het recentste ziekteverzuim niet werkgerelateerd is geweest; 6 procent kon niet aangeven of het verzuim wel of niet kwam door het werk.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

Over Auteur

Reageren is niet mogelijk.