Huurverhoging wel nog hoger dan inflatie

0

De inflatie was in juli voor het eerst na december 1987 negatief. Maar ondanks dat de huurverhoging in juli 2015 en 2016 lager was dan die in voorgaande jaren, was zij wel alsnog hoger dan de inflatie.

In de afgelopen vijftien jaar was de gemiddelde jaarlijkse prijsstijging 2,0 procent. De afgelopen tweeënhalf jaar was de inflatie in vrijwel alle maanden lager dan 1 procent. Dit is de langste aaneengesloten periode in bijna dertig jaar waarin de inflatie lager was dan 1 procent, dit meldt CBS.

Laagste
Goederen zijn al sinds januari 2014 niet meer in prijs gestegen. De prijzen van diensten die consumenten aanschaffen stegen in de periode 2001-2015 gemiddeld 2,4 procent per jaar. Vanaf de tweede helft van 2015 nam de prijsstijging van diensten vrijwel continu af. In mei en juli dit jaar werd de laagste prijsstijging gemeten sinds 2006.

Huurverhoging
Huren en toegerekende huren voor het eigen woningbezit vormen een belangrijk deel van de diensten die meetellen in de berekening van de inflatie. De prijsstijging daarvan is sinds juli 2013 flink hoger geweest dan de inflatie. De huurverhoging in juli 2015 en 2016 was weliswaar lager dan die van voorgaande jaren, maar alsnog hoger dan de inflatie.

Andere diensten stegen de afgelopen jaren minder hard in prijs. Vanaf april 2016 was er gemiddeld zelfs sprake van prijsdaling. Dat is sinds 2006 niet meer voorgekomen. De prijsontwikkeling was toen zo laag omdat het gebruikersdeel van de OZB werd afgeschaft. De laatste tijd is er over een brede linie sprake van nauwelijks stijgende en zelfs dalende prijzen van diensten.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

Over Auteur

Reageren is niet mogelijk.