Overheden en bedrijfsleven slaan de handen ineen voor bodemsanering

0

Nederlandse bedrijven gaan werk maken van een schonere bodem. Dit spraken VNO-NCW en MKB-Nederland af met staatssecretaris Mansveld (Infrastructuur en Milieu). Hiermee is een laatste belangrijke stap gezet in de aanpak van bodemvervuiling in Nederland.

In opvolging aan de afspraken die de de staatssecretaris in het Bodemconvenant 2016-2020 met provincies en gemeenten sloot, zijn er nu voor dezelfde periode afspraken gemaakt met het bedrijfsleven. In het Bodemconvenant werd vastgelegd dat voor 2020 alle vervuilde locaties in Nederland gesaneerd moeten zijn. Op basis van de afspraken gaan bedrijfsleven en overheden samenwerken om deze doelen te bereiken.

Vereenvoudiging procedures

Bedrijven zijn door VNO-NCW en MKB-Nederland opgeroepen om de meest vervuilde grond zo snel mogelijk te saneren, gesteund door de samenwerking met de overheden. Hiertoe werkt het ministerie van I&M werkt samen met andere overheden en het bedrijfsleven aan vereenvoudiging van de procedures rondom sanering.

Kosten sanering

Infrastructuur en Milieu heeft 536 miljoen euro gereserveerd om provincies en gemeenten die kosten maken voor bodemsanering tegemoet te komen. De provincies en gemeenten controleren of de partijen zich aan de afspraken houden.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

Over Auteur

Reageren is niet mogelijk.