‘Overheid lastige klant voor sociale ondernemer’

0

Sociale ondernemingen hebben voor slechts eentiende aan overheden in hun klantenbestand. Tegelijkertijd wordt de overheidsrol door de ondernemers als star en verkokerd gezien

Overheid maatschappelijk onbewust
Dit blijkt uit de Social Enterprise Monitor 2016. Hieruit blijkt dat social enterprises het moeten hebben van B2B en de consumentenmarkt. HIn het rapport wordt het opvallend genoemd dat overheden, die ‘maatschappelijk verantwoord ondernemen’ hoog in het vaandel hebben, juist een obstakel blijken te zijn voor social enterprises: ‘nauwelijks klant, maar wel hinderlijk door starheid en verkokering.’  Het maatschappelijk bewustzijn van klanten groeit onwaarschijnlijk hard. Een opvallend grote meerderheid van de social enterprises (82%) geeft aan dat de maatschappelijke bewustwording bij klanten in de afgelopen twee jaar is toegenomen.

Lokale overheid obstakel
Het beleid van gemeenten wordt het meest als obstakel genoemd. Dit is de bestuurslaag waar een deel van de sociale ondernemingen het meest mee te maken hebben, gemeenten zijn nog zoekende hoe ze sociale ondernemingen het best kunnen faciliteren via inkoop of anderszins. Een van de respondenten zegt in het rapport: “We werken voornamelijk sectoroverstijgend maar er wordt vanuit de overheid nog steeds te veel gewerkt vanuit kokers en weinig integrale financiering.” Per maatschappelijk thema bekekendan wordt duidelijk dat bedrijven die zich richten op de arbeidsparticipatie van een kwetsbare doelgroep lokaal beleid bovengemiddeld (30% in plaats van 21%) vaak noemen. Dit kan verklaard worden door de decentralisaties waardoor gemeenten verantwoordelijk zijn voor mensen met een arbeidsbeperking. Een van de ondernemers: “De instroom van nieuwe medewerkers uit de doelgroep is echt een probleem aan het worden”.

Weerbarstige praktijk
Verklaringen voor het lokale beleid zouden kunnen zijn dat veel gemeenten nog weinig kennis hebben over de sociale ondernemingen en huiverig zijn om samen te werken met een ondernemende partij in het publieke domein. Daarnaast is er volgens de onderzoekers veel winst te behalen bij de toepassing van de aanbestedingsprocedures. Maatschappelijke waarde kent nauwelijks een plek in de gunningscriteria en sociale ondernemingen kunnen niet altijd aan de formele eisen voldoen. Zowel de overheid als sociale ondernemingen dragen verantwoordelijkheid om deze relatie te verbeteren.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

Over Auteur

Reageren is niet mogelijk.