Vervolg burgerparticipatie gemeentebegroting

0

Burgemeester en wethouders stemmen in met een stedelijk vervolg voor het project Breda Begroot.

Hoe het stedelijk vervolg er precies uit komt te zien, is nog onbekend. Daarover gaat het college van Breda eerst in gesprek met de commissie Bestuur op 15 september.

Randvoorwaarden
Wethouder Patrick van Lunteren, innovatief bestuur: ‘Breda Begroot gaat verder dan meepraten. Het gaat om echt invloed hebben en verantwoordelijkheid nemen over een deel van de gemeentelijke begroting. Dat vraagt lef en vertrouwen in onze inwoners.’

Het college wil eerst verkennen hoe de commissie Bestuur een vervolgproces voor zich ziet. Met welke financiële randvoorwaarden moet de gemeente rekening houden; wanneer is de uitkomst voor een voorstel legitiem; hoe worden bewoners zo breed mogelijk betrokken. Maar ook: hoe verhoudt Breda Begroot zich tot andere financiële producten van de gemeente zoals de begroting, de jaarrekening of de voorjaarsnota.

Leerpunten
Sinds februari 2015 verkent de gemeente, met bewoners en de raad hoe een Bredaas model van een burgerbegroting eruit kan zien. Daarop startten in het najaar van 2015 op twee plaatsen pilots waar bewoners een half jaar experimenteerden met de burgerbegroting.

Leerpunten uit de pilot zijn onder andere vooraf duidelijk maken over hoeveel geld inwoners kunnen onderhandelen; meer inzicht bieden in de gemeentelijke begroting; fun en interactie gebruiken om burgers te enthousiasmeren, en via netwerken en sleutelfiguren in de stad en dorpen betrekken.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

Over Auteur

Reageren is niet mogelijk.