VNO-NCW tegen advies Rinnooy Kan

1

Werkgeversorganisatie VNO-NCW en MKB Nederland zien niets in het advies van de commissie Rinnooy Kan dat pleit voor meer mogelijkheden voor gemeenten om eigen belasting te kunnen heffen.

“Dat gaat alleen maar leiden tot lastenverhogingen voor bedrijven en burgers, terwijl de economie schreeuwt om lastenverlichting”, aldus de organisaties. Zij zijn ook beducht voor lokale inkomenspolitiek.

Stelselherziening

De vraag of gemeenten een groter belastinggebied moeten krijgen, is onderdeel van de bredere discussie over de herziening van het belastingstelsel. Die moet volgens VNO-NCW en MKB-Nederland gericht zijn op meer economische groei en meer banen. “Dat bereik je niet met een verschuiving van lasten. Er is juist een lastenverlichting nodig. Of mensen worden belast via hun inkomen of via gemeentelijke belastingen maakt in principe niet uit voor de arbeidsmarkt.”

Ongebreideld stijgen

Daarnaast voorziet VNO-NCW het gevaar dat gemeentelijke lasten ongebreideld zullen stijgen, zoals volgens hen nu al blijkt uit de jaarlijkse stijgingen van de OZB-belastingen. Liever zien zij de zogenaamde micronorm. Elke gemeente mag dan afzonderlijk de OZB-opbrengsten niet meer laten stijgen dan het inflatiepercentage – met correctie voor nieuwbouw.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

Over Auteur

1 reactie

  1. H Donkers op

    Gemeenten komen steeds meer onder druk te staan. De algemene uitkering wordt relatief steeds lager. Daarbij komt de taak Sociaal domein waarvoor maar 60% kostenvergoeding is. Aan de andere kant vragen partijen in de markt steeds meer om belastingverlaging en matiging.
    Voeg dit bij het feit dat van de gemeenten steeds meer verwacht wordt (3D/Vennootschapsbelasting/meer verantwoording/groener en duurzamer)
    Dit kan natuurlijk niet goed gaan.
    Gemeenten moeten zich veel sterker opstellen.