Accountants waarschuwen voor gemeentelijke zorgbemoeienis

0

In een open brief aan de Nederlandse zorgsector luidt de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) de alarmbel over de verdergaande complexiteit van de zorgsector. Deze wordt nog groter als er meer taken via de gemeenten gaan.

In de brief wijst de NBA op de hoge druk en complexiteit aan regelgeving binnen de zorgsector. “Veel instanties spelen een rol in de zorgsector, maar er is onduidelijkheid over de reikwijdte van elkaars rollen, positie en mandaat. Het maatschappelijk vertrouwen in de zorg en in het beleid van de overheid lijkt te dalen. Nodig is een heldere governance en het integreren van een aantal betrokken partijen. Zolang het systeem niet optimaal functioneert moet de minister van VWS de regie nemen en partijen bij elkaar brengen.”

Complexe governance

Zorginstellingen hebben niet alleen te maken met zorgverzekeraars, brancheorganisaties en patiëntenverenigingen, maar ook met het ministerie van VWS en organisaties als de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) en de Autoriteit Consument en Markt (ACM). Instellingen worden geconfronteerd met een veelheid aan verzekeraars en polissoorten, elk met hun eigen vergoedingsvoorwaarden. Op journalistiek platform FTM wordt Robert Mul, programmaleider Kennis Delen bij de NBA, aangehaald: “‘Ik denk dat wij een van de weinigen zijn die het nog snappen. Er is absoluut actie nodig’. Mul laat weten dat het stuk van de NBA inmiddels verzonden is naar alle leden van de vaste kamercommissie voor VWS.

Gemeenten en regelgeving

De NBA adviseert om helder in beeld te brengen wat ieders verantwoordelijkheid is, waar overlap is of juist gaten ontstaan. Het aantal spelers moet worden beperkt of geïntegreerd. De accountants kijken met zorgen naar de toekomst. Vanaf dit jaar krijgt een aantal instellingen ook nog eens te maken met financiering via de gemeenten en zorgregio’s die allemaal hun eigen beleid mogen bepalen.

Bij de totstandkoming van nieuwe regels moet samen met experts en ervaringsdeskundigen uit de sector zelf standaard op uitvoerbaarheid, kosten en controleerbaarheid worden getoetst, aldus de NBA. Uniformering en stroomlijning moeten zorgen voor minder uitvoeringslasten, stelt de NBA. Vervolgens kunnen ook de kosten van het toezicht omlaag.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

Over Auteur

Reageren is niet mogelijk.