Advies voor verdeelmodel Jeugdhulp

0

Het moet een objectief verdeelmodel voor de Jeugdhulp worden. De VNG gooit alvast een advies in de groep.

In feite gaat het om twee verdeelmodellen, schrijft de VNG. “Het hoofdmodel, dat circa 3,4 miljard euro verdeelt. Hieronder vallen alle budgetten waarbij de hoofdregel van het ‘woonplaatsbeginsel’ uit de Jeugdwet geldt. Daarnaast is er een model voor budgetten voor  jeugdigen voor wie een uitzondering op dit woonplaatsbeginsel geldt. Hierbij gaat het om circa 0,5 miljard euro.

Dit zijn de hoofdzaken uit het advies:

  • Een goed werkend objectief model is het doel. In 2017 (uiterlijk 2018) kan een model mede gebaseerd zijn op de ervaringscijfers van gemeenten in 2015.
  • De historische en objectieve modellen die er nu liggen kennen beide manco’s, onder andere door de data die uit 2011/2012 gebruikt zijn.
  • Het objectieve model moet de komende jaren verbeterd worden. Hiervoor deed Cebeon in het onderzoeksrapport voorstellen. Ook gemeenten hebben suggesties gedaan. De VNG zal met het Rijk een planning maken wanneer wat verwerkt wordt in een verbeterd objectief model.
  • Omdat slecht te beoordelen is welk van de twee modellen het best aansluit bij de benodigde middelen van gemeenten, stellen we voor om in de tussenliggende jaren te werken met 50% objectief en 50% historisch model.
  • Om de herverdeeleffecten van alle trajecten met herverdelingen voor gemeenten te beperken, doen we een voorstel voor een overgangsregeling.


Het volledige advies is hier te vinden>>

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

Over Auteur

Reageren is niet mogelijk.