Coalitiepartijen akkoord over belastingstelsel

0

Regeringspartijen VVD en PvdA hebben op hoofdlijnen een akkoord bereikt over de hervorming van het belastingstelsel. Dat maakte staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën woensdag bekend.

De partijen hebben op hoofdlijnen een akkoord bereikt over de hervorming van het belastingstelsel. Volgens minister Dijsselbloem eerder dienen er nog wel “nog puntjes op de i” gezet te worden. Het doel is van de hervorming is volgens Wiebes  lagere belastingen voor alle Nederlanders, een simpeler belastingstelsel en meer werkgelegenheid.

Lastenverlichting

Eerder werd al bekend  het kabinet waarschijnlijk miljarden euro’s overhoudt volgend jaar om aan lastenverlichting te besteden. Deze zal worden aangewend om burgers te compenseren bij de herziening van het stelsel. Het is nog onbekend hoeveel geld dat is. De Nederlandsche Bank berekende eerder dat er 3 tot 5 miljard euro nodig is. Uit CPB-cijfers komt een hoger bedrag.

Gemeenten

Onlangs drong een commissie onder leiding Alexander Rinnooy Kan aan op meer belastingheffingen via de gemeenten. In de bekendmaking van het akkoord is er nog niks opgenomen over een herziening op gemeentelijk niveau. De commissie raadt in eerste instantie aan € 4 mrd aan belastingen over te hevelen naar de gemeenten. Het budget voor alle gemeenten samen is € 58 mrd in 2015. Hiervan komt € 35 mrd van het Rijk, terwijl de gemeenten een slordige € 5 mrd ophalen met lokale belastingen. In navolging van eerdere adviezen stelt de commissie voor dat gemeenten een ingezetenenbelasting invoeren voor elke inwoner ouder dan 18 jaar. De onroerendezaakbelasting (OZB) is de tweede pijler onder het gemeentelijke belastinggebied. Het ligt voor de hand het gebruikersdeel van de OZB voor woningen te herintroduceren. De adviezen van de commissie stuitten op tegenstand van  werkgevers– en ondernemersorganisaties.

Eerste Kamer

Het nieuwe stelsel moet ook nog via de Eerste Kamer waar de partijen geen meerderheid hebben.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

Over Auteur

Reageren is niet mogelijk.