Klijnsma brengt verbeterd verdeelmodel bijstand

0

Na overleg met de VNG wil Staatssecretaris Jetta Klijnsma (SZW) een aantal verbeteringen doorvoeren in het nieuwe verdeelmodel waardoor de te verwachten bijstandsuitgaven voor gemeenten beter kunnen worden ingeschat.

Het model berekent hoe het totale bijstandsbudget van circa 5,5 miljard euro over alle Nederlandse gemeenten wordt verdeeld. Sinds dit jaar wordt hiervoor een nieuwe systematiek gebruikt dat volgens wetenschappers het best in staat is om het risico op bijstand te bepalen op basis van objectieve kenmerken als het type huishouden, het aantal koop- en huurwoningen in een gemeente en de leeftijd en de opleiding van bewoners.

Op voorstel van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), dat een aantal verbetersuggesties heeft onderzocht, komen daar binnenkort extra gegevens bij die de kans op bijstand ook duidelijk beïnvloeden. Het gaat dan ondermeer om gemeentelijke arbeidsmarkt-kenmerken als de groei van het aantal banen, de bevolkingsgroei en het aandeel van WW’ers op het totaal aantal inwoners. Daarnaast wordt straks niet alleen gekeken naar de verhouding tussen huur- en koopwoningen, maar ook onderscheid gemaakt tussen sociale en particuliere huurwoningen.

Los van het verdeelmodel zullen gemeenten met veel dak- en thuislozen en instellingsbewoners hiervoor worden gecompenseerd. Er zijn met VNG afspraken gemaakt om het ‘vangnet’ waar gemeenten met een oplopend bijstandstekort een beroep op kunnen doen in 2015 en 2016 te versoepelen. Nu kunnen gemeenten hier een beroep op doen als het tekort op het bijstandsbudget oploopt tot boven de 7,5%, waarbij tekorten tot 12,5% voor de helft worden vergoed en daarboven volledig. Dit wordt verlaagd naar 5%, met een vergoeding van de helft tot 10% en daarboven volledig. Hiermee wordt het ‘eigen risico’ voor gemeenten verder teruggedrongen.

Het SCP werkt ondertussen aan een verdeelmodel dat het risico op bijstand nog zuiverder kan berekenen door niet meer op basis van een steekproef, maar met integrale gegevensbestanden te werken. De staatssecretaris verwacht vanaf 2017 van deze aanpassing gebruik te kunnen maken.

Voor 1 oktober informeert staatssecretaris Klijnsma de gemeenten over de bijstandsbudgetten voor volgend jaar.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

Over Auteur

Reageren is niet mogelijk.