Miljoenen extra voor het pgb

0

Staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) voegt 80 miljoen euro toe aan het budget voor de Wet langdurige zorg (Wlz) voor 2016. Dat geld is nodig omdat meer mensen dan verwacht in de Wlz kiezen voor het pgb. Het bedrag komt boven op de 120 miljoen euro die dit jaar al aan het budget zijn toegevoegd om de overschrijdingen op het pgb op te vangen. Los van dit extra geld bezuinigt het rijk wel op het totale Wlz-budget.

Het extra geld is toegevoegd op advies van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Die schrijft: ‘Voor het pgb-budget verwacht de NZa een tekort in 2015 bij (bijna) alle zorgkantoorregio’s. Al aan het begin van het jaar ontstond er een overschrijding van het beschikbare budget. Dit kwam deels doordat het bedrag gewoon te laag was geraamd, maar deels ook doordat er meer mensen voor een pgb kozen vanuit de Wet langdurige zorg dan verwacht.’

Totaal

Voor het totale Wlz-budget is er volgend jaar 380 miljoen euro minder. In eerste instantie wilde het rijk 480 miljoen euro korten. Maar omdat de daling van het aantal mensen in de Wlz met een laag zorgzwaartepakket (zzp) minder snel gaat, kort Van Rijn 100 miljoen minder om deze tegenvallende daling op te vangen.

Krapjes

Volgens de berekeningen van de NZa is er voor 2016 voldoende begroot, zij het krap aan: ‘We verwachten dat het landelijke budgettair kader naar verwachting krap, maar voldoende is. Wel zien we dat in een aantal regio’s tekorten kunnen ontstaan. Dit komt onder andere door de scheve verdeling van de groeiruimte en de herverdelingsmiddelen. Dit kan worden opgelost door de zorgkantoren door middel van het overhevelen van het ene zorgkantoor naar het andere zorgkantoor.’

 

Zorgvisie/ Wouter van den Elsen

 

Vanmorgen werd bekend dat er een miljoenenclaim op komst is in het pgb debacle

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

Over Auteur

Reageren is niet mogelijk.