P10 uit verbazing over besluit herverdeling Gemeentefonds

0

P10 is verbaasd over het besluit van minister Blok om de verdeelformule voor het cluster Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing (VHROSV) van het Gemeentefonds niet integraal door te voeren maar voor slechts een derde deel.

Dat schrijft het samenwerkingsverband grote plattelandsgemeenten in een brief aan de minister. Dit zou ingaan tegen de adviezen van de Raad voor de Financiële Verhoudingen en de VNG en objectieve onderzoeksresultaten van bureau AEF.

“Met grote verbazing hebben wij kennis genomen van uw besluit om voorgestelde verdeelformule voor het cluster VHROSV niet integraal door te voeren maar voor slechts een derde deel”, aldus de plattelandsgemeenten. “Onderbouwing van dit besluit ontbreekt en staat in schril contrast met het zorgvuldige traject voor de herijking van het gemeentefonds.”

Behalve dat vinden de gemeenten ook dat de minister weinig oog heeft voor de inspanningen die de gemeenten doen om het platteland leefbaar te houden. “Het besluit is eveneens een miskenning van de grote inspanningen die de plattelandsgemeenten leveren om hun buitengebied zorgvuldig te beheren en hun kernen vitaal te houden. De leefbaarheid van het platteland is een belangrijk speerpunt voor de P10-gemeenten, dat zou u als ‘krimpminister aan moeten spreken.”

De plattelandsgemeenten vragen de minister dan ook zijn besluit direct na het reces te heroverwegen.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

Over Auteur

Reageren is niet mogelijk.