Positieve meerjarenbegroting Utrecht

0

Het college van de Gemeente Utrecht heeft een positieve meerjarenbegroting gepresenteerd. Ook enkele negatieve zaken vallen op zoals een korting van het Rijk op de WWB

Wethouder Kreijkamp (Financiën) presenteert vandaag de Voorjaarsnota 2015 van de stad. Veel aandacht voor de collegeambities : werken aan werk, bouwen aan een gezonde toekomst en het werken aan de stadsdemocratie. Hiervoor is 10 miljoen euro vrijgemaakt.

Duurzame groei en bouw

Utrecht is de snelstgroeiende regio van Nederland qua inwoneraantal. Het college zet erop in om hier op een duurzame en slimme wijze op in te spelen, waarbij de kwaliteit van leven centraal staat en er van de groei gebruik wordt gemaakt.

WWB

Mogelijke tegenvaller is een korting van het Rijk op de Wet Werk en Bijstand. Het college heeft een reservering gemaakt om mogelijke tekorten hierin op te vangen. Er wordt nog betwist of de door het Rijk gehanteerde verdeelsleutel juist wordt toegepast.

Cultuur

Verder is er in de Voorjaarsnota aandacht voor ontwikkeling van cultuur in de stad, maar tegelijkertijd is er ook een reservering voor mogelijke tekorten op de exploitatie van Tivoli Vredenburg.

Als onderdeel van het groter maatschappelijk probleem van radicalisering wordt er geïnvesteerd in structurele aanpak en preventieve maatregelen als Jongerenwerk.

Vandaag worden ook de jaarstukken 2014 gepresenteerd, die het begrotingsjaar 2014 afsluiten met een positief resultaat.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

Over Auteur

Reageren is niet mogelijk.