Top 10: Adviezen voor risicomanagement

1

Goed, integraal risicomanagement is bij geen enkele grote gemeente bekend, blijkt uit een inventarisatie. Grote besparingen worden daarom niet gehaald.

Dat kan beter, volgens de accountants en adviseurs van Ernst & Young, die het onderzoek deden en tien adviezen hebben. Het zijn aanbevelingen voor gemeentelijke bestuurders en leidinggevenden.

Top 10:

 • Identificeer en weeg de belangrijkste risico’s centraal en vanboven-naar-beneden binnen de organisatie;
 • Streef naar het gebruik van één risicomanagement raamwerk en één risicotaal voor de gehele gemeente;
 • Zorg dat er wordt gekeken naar alle risicocategorieën die er toe doen voor de gemeente;
 • Communiceer zo helder mogelijk wat de risicobereidheid is, rekening houdend met de opvattingen van de meest relevante belanghebbenden op dat gebied;
 • Koppel de verantwoordelijkheid voor risicobeheersing aan die voor het realiseren van de geformuleerde doelstellingen en vertaal dit door naar de ambtelijke niveaus binnen de gemeente;
 • Vraag de afzonderlijke stafafdelingen om helder aan te geven op welke wijze zij het lijnmanagement concreet ondersteunen bij het beheersen van de organisatierisico’s;
 • Nodig mensen van buiten de eigen organisatie uit om het risicoprofiel van de gemeente te ‘betwisten’ en onderscheidt daarbij tussen mogelijke grondoorzaken – gebeurtenissen – gevolgen;
 • Maak het rapporteren over risico’s onderdeel van de reguliere managementrapportages en spreek leidinggevenden steeds aan op hun verantwoordelijkheid voor risicobeheersing;
 • Benadruk dat risicomanagement behoort tot de reguliere taken van een professionele manager en maak het onderdeel van het dagelijkse werk van iedereen in de ambtelijke organisatie;
 • Zorg dat de huidige kosten met betrekking tot risicobeheersing inzichtelijk worden, zodat de juiste beslissingen kunnen worden genomen in het kader van de bezuinigingen.

Door slimmer te managen en een betere beheersing van de risico’s houden gemeenten geld over. “De belangrijkste beweegreden voor het invoeren van integraal risicomanagement blijkt het creëren van meer risicobewustzijn in alle geledingen van de organisatie”, zegt Marinus de Pooter, executive director bij Ernst & Young. Als slechte voorbeelden worden Moerdijk en de Noord-Zuidlijn genoemd.

Control

“Als je vraagt hoeveel risico je als gemeente aanvaardbaar vindt voor het realiseren van je doelstellingen, geeft tweederde van de respondenten aan daarvan geen idee te hebben. Een intern ‘in control-statement’ ontbreekt vaak en ruim 70 procent weet niet of er iemand binnen de organisatie de eindverantwoordelijke is voor het risicomanagement. Of men heeft geen idee wie dat is.”

Het is belangrijk de risico’s in kaart te brengen en een verantwoordelijke aan te wijzen, maar “dit mag niet leiden tot een versterking van risicomijdend gedrag”, staat in het rapport. “Eerlijke communicatie over de ingeschatte mate van de blootstelling aan risico's en de mate van beheersbaarheid ervan is essentieel. In een politieke omgeving is juist dat eenvoudiger gezegd dan gedaan.”

Tegenvallers

Risicomanagement is het gestructureerd beoordelen en beheersen van toekomstige gebeurtenissen, volgens De Pooter. “Met risicomanagement worden verwachtingen goed gemanaged en waarborgen gecreëerd om doelstellingen te realiseren en tegenvallers te voorkomen. Iedere gemeente kent tegenvallers, op het gebied van investeringen in infrastructuur, nieuwbouw en verbouwingen, verbonden partijen en investeringen in ICT.”

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

Over Auteur

1 reactie

 1. Edwin Beumer op

  Mooi artikel en goede adviezen. Deze visie sluit geheel aan op hetgeen RiskID heeft ontwikkelt.

  RiskID is een risicoanalysetool die organisaties en haar projecten ondersteunt
  bij het identificeren, analyseren en beoordelen van de risico?s.
  Daarnaast bestaat de mogelijkheid om het risicoanalyse proces te
  monitoren en periodiek bij te stellen aan de hand van de laatste ontwikkelingen en inzichten.

  RiskID is in samenwerking met wetenschappers en specialisten op het
  gebied van risicomanagement ontwikkeld. Uit wetenschappelijk (gepubliceerd) onderzoek is komen vast te staan dat de door ons
  ontwikkelde software op eenvoudige en gebruikersvriendelijke manier is
  toe te passen.

  Door het op een eenvoudige manier betrekken van de verschillende stakeholders bij de risicoanalyse cre?er je draagvlak en
  bewustzijn en kom je tot shared understanding, zodat risicomanagement
  een toegevoegde waarde is als instrument voor alle onderdelen van de
  organisatie en haar projecten.

  Op dit moment zijn wij o.a.actief bij verschillende bouwmultinationals en grote ingenieursbureaus waar de faalkosten worden geschat tussen de 7 en 28 miljard euro op bouwprojecten en waar Risicomanagement een centralere rol begint te spelen in de bedrijfsvoering.