Voorlopige cijfers Gemeentefonds bekend

0

De voorlopige resultaten van de herijking gemeentefonds 2015 zijn bekendgemaakt, met cijfers per gemeente.

Het gaat om de eerste fase van de herijking, schrijft de VNG op haar website. “De tweede fase volgt in 2016. Let wel, de cijfers geven de stand weer per 2010, zowel voor de gemeentelijke indeling als de begrotingscijfers.”

In de komende meicirculaire gemeentefonds worden de cijfers geactualiseerd aan de hand van tussentijdse veranderingen in het takenpakket, de accressen en de gemeentelijke herindelingen.

Herverdeeleffect
Bijgevoegd zijn de cijfers 2010, alfabetisch en op herverdeeleffect. De herverdeeleffecten worden vooral veroorzaakt door:

  • Minder geld voor onderwijs, gelet op de scheefgroei tussen inkomsten uit de algemene uitkering en de uitgaven.
  • Minder geld voor wegen in het buitengebied en meer in stedelijk gebied, ook hier gaat het om scheefgroei.
  • Betrekken van de nieuwe woningdefinitie op basis van de BAG (Basisregistratie adressen en gebouwen). Dit heeft effecten voor gemeenten met bijv. militaire kazernes. Het gewicht van de maatstaf woonruimten is verlaagd en van huishoudens verhoogd.
  • Gedeeltelijk vervallen van het vaste bedrag voor de G4.

Deze elementen worden weerspiegeld in de herverdeeleffecten per gemeente. De minister van Binnenlandse Zaken heeft de VNG om advies gevraagd. Op 10 april buigt het VNG-bestuur zich hierover.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

Over Auteur

Reageren is niet mogelijk.