7000 Ton nieuw strooizout

0

De eerste 7000 ton strooizout is uit Turkije aangekomen. Het zal via zoutloketten verspreid worden.

De komende tijd zullen nog tien schepen met in totaal 180.000 ton zout uit

Turkije aankomen.

Gemeenten hebben nog tot 1 januari de kans zich aan te melden bij een

zoutloket. Hierdoor kan het beschikbare strooizout beter onder de

wegbeheerders worden verdeeld. Het zout van de loketten is uitsluitend

bedoeld voor het begaanbaar houden van het hoofdwegennet, de

belangrijkste provinciale en gemeentelijke wegen, de belangrijkste

routes van het openbaar vervoer en routes die gebruikt worden door de

hulpdiensten.

Via de loketten wordt de voorraad strooizout onder de

deelnemende gemeenten geïnventariseerd en gaat het zout naar de plaatsen die

een tekort hebben. Het beschikbare zout wordt niet naar de loketten toe

verplaatst.

De instanties roepen de wegbeheerders

verder op om het schaarse zout waar mogelijk te gebruiken voor het

maken van pekelwater. Dan kan er vijf keer zo vaak worden gestrooid

als met alleen zout

Over Auteur

Reageren is niet mogelijk.