Aalsmeer besteedt alle ambtenaren uit aan Amstelveen

6

De gemeenteraden van Aalsmeer en Amstelveen hebben hun akkoord gegeven aan een unieke ambtelijke samenvoeging van de twee gemeenten.

Beide organisaties zullen samensmelten tot één nieuwe ambtelijke organisatie die voor beide gemeenten alle ambtelijke taken uitvoert. Landelijk gezien is dit de meest grootschalige en vergaande samenwerking tussen twee ambtelijke apparaten, waarbij beide gemeentebesturen blijven bestaan.

De voorgenomen samenwerking levert volgens de gemeenten een win-win situatie op: er wordt bespaard op de uitvoeringskosten en het niveau en de continuïteit van de gemeentelijke dienstverlening worden geborgd. Daarnaast maken beide ambtelijke organisaties zich op om met vertrouwen de toekomst tegemoet te treden.

“In tijden van bezuinigingen, opgelegd door het Rijk is het verstandig om een robuuste organisatie op te bouwen”, zegt burgemeester Van Zanen van Amstelveen. “Onze ambtelijke capaciteit is nu nog voldoende, maar de druk van buiten neemt toe. Met deze samenwerking wordt onze organisatie minder kwetsbaar door de beschikbaarheid van meer expertise”, vult burgemeester Litjens van Aalsmeer aan. 

Zelfstandig
Beide gemeenten zullen zelfstandig blijven voortbestaan, met een eigen gemeenteraad en een eigen college van B&W. De ambtelijke uitvoering van de bestuursbesluiten wordt vanaf 2013 uitgevoerd door de centrumgemeente Amstelveen. Aalsmeerse ambtenaren worden vanaf 1 januari 2013 Amstelveense ambtenaren. De nieuwe organisatie gaat praktisch alle taken uitvoeren voor beide gemeenten. Delen van het Aalsmeerse ambtenarenapparaat zullen vanaf de zomer 2012 stap-voor-stap overgaan.

Burgers
Voor de burger verandert er niets. In Amstelveen blijft alles bij het oude. Ook Aalsmeerse burgers zullen in het overgangsjaar 2012 en na de samenvoeging geen negatieve aspecten bemerken van de samenvoeging. Zij zullen, net als nu het geval is, terecht kunnen bij de publieksbalie van het gemeentehuis in Aalsmeer, voor alle dienstverlening (denk hierbij aan paspoorten, rijbewijzen, vergunningen, WMO-voorzieningen et cetera). 

Grote schaal 
Er zijn meerdere gemeenten in Nederland die op verschillende fronten met elkaar zijn gaan samenwerken. De samenwerking tussen Amstelveen en Aalsmeer is uniek door de grootschaligheid in combinatie met een vergaande uitvoering van taken. 

Aalsmeer heeft ruim 30.000 inwoners en Amstelveen ruim 83.000. Bij andere gemeenten die zijn gaan samenwerken, zijn de getalsverhoudingen anders (zoals bij Groningen (ruim 190.000) en Ten Boer (ruim 7.000 inwoners) of is er sprake van veel kleinere inwonersaantallen (zoals bij de BEL combinatie, bestaande uit Blaricum, Eemnes en Laren, samen ongeveer 30.000 inwoners).

Daarnaast is de samenwerking tussen Amstelveen en Aalsmeer zeer vergaand. De nieuwe organisatie gaat praktisch alle taken uitvoeren voor beide gemeenten. Bij andere organisaties met een groter inwonersaantal (bijvoorbeeld Enschede (een kleine 158.000) en Losser (een kleine 23.000) is er sprake van een minder vergaande samenwerking.

Over Auteur

6 reacties

 1. Richard van Valderen op

  Door zaken te bundelen kan het goedkoper / effici?nter. De voorwaarde is dan wel dat alle zaken eenduidig uitgevoerd moeten worden.
  Door deze eenduidigheid is er geen verschil meer tussen de gemeentes.
  Dat levert de vraag op wat de meerwaarde is om de beide gemeentes te laten bestaan i.p.v. fuseren?
  Met vriendelijke groet,
  Richard van Valderen.

 2. Gesteld dat de tweede kamer eindelijk haar taak gaat uitvoeren eind deze maand.
  dan voorzie ik bij een nee geen fusie dat ook in dze regio dergelijke vormen hun beslag krijgen. Ben zeer benieuwd hoe de samensmelting gaat zeker op OR en GO terrein invulling van arbeidsvoorwaarden en mixen van cultuur.
  Ambtenaren zijn heel flexibel en zien zeker de meerwaarde van grotere verbanden.

 3. Heb nu maar niet de illusie dat elk van de twee gemeenten nog een eigen beleid kan voeren. Welnee, uit een oogpunt van efficiency zal al gauw blijken dat alles gelijkgeschakeld moet worden. Dit is gewoon een voorbode van fusie. Alsof groter altijd beter is. De praktijk wijst anders uit.

 4. Ronald van Eerten op

  Fusies, samenwerken, samenvoegen e.d. daar is in gemeenteland veel, zeer veel ervaring mee. Kijk even naar de veelheid aan intergemeentelijke, regionale organisatie. In de uitvoering al lang gemeengoed. Het (relatief) nieuwe is dat het nu de hele gemeentelijke organisatie betreft. Ook niet nieuw, want dat is bij een herindeling ook aan de orde. En dat doen we al 200 honderd jaar. Nieuw is dat de bestuurlijke entiteiten blijven bestaan. Dat is wel nieuw.

 5. Ik ben heel erg benieuwd op welke wijze de integratie van de beide ambtenarenkorpsen plaats gaat vinden. Dat vraagt om goede, professionele, begeleiding en tijd en geduld. Ik herinner mij nog goed van enkele kwesties waarbij ik als bemiddelaar was betrokken dat de vermenging van de verschillende culturen van de ene met de andere gemeente niet zo maar plaats vindt. Het bleef daar toch van ?zij van X? en ?wij van Y?, met alle subtiele en minder subtiele vormen waarin zich dat uitte. Hetgeen natuurlijk leidde tot de nodige conflicten. De transitie van ?Aalsmeerse ambtenaren worden vanaf 1 januari 2013 Amstelveense ambtenaren?, is dan formeelrechtelijk wel simpel te regelen, maar zullen de oorspronkelijke Amstelveense ambtenaren hun Aalsmeerse nieuwe collega?s wel als Amstelveense ambtenaren erkennen? Dat zijn boeiende processen. Het heeft bij de fusie tussen ABN en AMRO ook een generatie gekost voordat de bloedgroepen-gedachte (en het handelen daarnaar) was verdwenen. En zo zijn er wel meer voorbeelden te noemen. Naar ik hoop is over dit aspect goed nagedacht.

 6. roelof bosma, griffier Ten Boer/Loppersum op

  ls.
  Als aanvulling op dit artikel. Ook de gemeente Ten Boer heeft alle taken overgedragen aan de gem Groningen(per 1.1.2007) Tot op heden naar uiterste tevredenheid .
  We krijgen als TB wat hebben willen ; met behoud van eigen identiteit
  m v g Roelof Bosma

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden