ABP verhoogt premie

11

Het ABP heeft besloten de tijdelijke herstelopslag op de premie te verhogen. De financiële positie van het fonds dwingt het bestuur tot extra maatregelen.

Op dit moment wordt bovenop de kostendekkende premie een extra premie geheven van 1%. Voor 2012 wordt die premie verhoogd met 2% tot 3%.

Omdat de premie vanaf april verhoogd wordt en de premie voor 12 maanden dus wordt geheven over de resterende 9 maanden van 2012, bedraagt de herstelopslag vanaf april 2012 3,7%.

Naast een verhoging van de herstelpremie heeft het ABP ook een korting aangekondigd. Als de financiële situatie onvoldoende verbetert, ziet het bestuur zich genoodzaakt de pensioenen in april 2013 te verlagen met 0,5%.
 
Arbeidsvoorwaardenruimte
De pensioenpremie is onderdeel van de totale kosten voor arbeidsvoorwaarden van gemeenten. De verhoging van 2% over 2012 komt voor 70% ten laste van gemeenten, werknemers betalen 30%.

De pensioenpremie wordt niet betaald over de gehele salarissom, maar over de som van de pensioengrondslagen van medewerkers (pensioengrondslag = pensioengevende inkomen – franchise).

Over Auteur

11 reacties

 1. Als het wat betreft de dekking niet goed gaat is het wel heel gemakkelijk om een korting toe te passen af de premie te verhogen. Als je alle nadelen in rekening brengt bij de deelnemers wat is de dan rol van het ABP? Hoe zit het met de indirecte kosten bij het ABP? Daar kan toch ook wel een aanzienlijk bedrag op bespaard worden.
  Als mensen de hypotheek niet meer kunnen betalen kunnen ze daar dan ook een deel van afschrijven?

 2. Zeg beste Ron ga eens gauw hard aan het werk, wat een arrogantie komt er uit die koker.
  Velen hebben na de oorlog dit land helpen opbouwen tot wat het nu is, en pas de laatste 20 jaar zijn er de hightech hulpmiddelen er gekomen,waarbij vroeger alles met het handje gedaan moest worden. Dus Ron heel hard aan het werk nu, om diegenen die nu kunnen gebruik maken van hun AOW & eventueel opgebouwde pensioen nog tijdens deze crisis kunnen genieten daarvan.
  Waarbij alle reactiegenoten hopen dat jij ook van je opgebouwde pensioen mag gaan genieten, opgebracht straks door de opgroeiende jongeren die nog thuis wonen.
  Succes Ron, hard aan het werk nu.

 3. Als maatschappij 40 jaar vooruitkijken en dingen willen regelen, is ouderwets en irre?el. Dat blijkt nu dus ook. Beter toewerken naar een systeem waarbij de pensioenen van dat moment worden opgebracht met pensioenbijdragen van de werkenden van dat moment, en niet met belegde gelden, waarvan niemand kan voorspellen of beinvloeden of die gelden er over 40 jaar nog zijn.
  Ook is het zo dat de laatste 40 jaar het eenvoudig was om pensioenpremie af te dragen, gezien de economie. Dat wordt nu anders. Moeten de gepensioneerden van nu, die al jaren het ec. tij hebben meegehad, nu harde rechten kunnen ontlenen aan betalingen van 40 jaar oud? Dat ze dus het voordeel dat ze hun leven lang gehad hebben (leven in hoogtij-economie), nu nog volledig kunnen voortzetten en uitnutten?

 4. R. van Goeije op

  Beste Ron,
  Als je meer dan 40 jaar pensioen premie hebt betaald en je ontvangt dan wat je hebt opgebouwd, is dat graaien? Dit zijn zelf betaalde rechten. Als dan uit oogpunt van solidariteit met de jongeren voor een toekomstig pensioensysteem een stukje van het pensioen van de ouderen wordt afgeknabbeld en meer premie moet worden betaald, prima.
  Ga maar gauw aan de slag, zodat ook jij t.z.t. rechten hebt opgebouwd.

 5. Dit is dweilen met de kraan open!
  Het ABP kan de premies blijven verhogen, maar het lijkt me beter dat ze eens verstandige beleidsbeslissingen maken. Namelijk het korten van de uitkeringen met meer dan een marginaal percentage.

 6. @Ron
  U zegt “Zo mogen de jongeren dus nog steeds weer voor de ouderen (baby)boomergraaiers betalen.”.
  Staat er dan ergens dat alleen voor jonge ambtenaren de pensioenpremie wordt verhoogd? En staat er ergens dat de pensioenen van gepensioneerde ambtenaren met vele procenten omhoog gaat? En zijn de pensioenen van de gepensioneerde ambtenaren de afgelopen jaren verhoogd? En ontvangen de gepensioneerde ambtenaren hun pensioen zonder dat zij daar zelf ooit een cent pensioenpremie voor hebben betaald? Kunt u mij misschien uitleggen waarom u vindt dat ambtenaren die tussen 1945 en 1955 geboren zijn babyboomergraaiers zijn?

 7. Het moet toch niet onmogelijk zijn dat het ABP de Nederlandse Staat aanklaagt wegens ongeoorloofde ontvreemding (diefstal) van ca 30 (?) miljard guldens in 1986 uit de kas van het ABP en ogv belangenbehartiging van haar cli?nten terugstorting vordert ?

 8. In hoeverre zou de noodzaak hiervan nog aanwezig zijn als er een fatsoenlijke Cao
  was overeengekomen (in zomer van 2011)
  met o.a. de 178.000 gemeenteambtenaren?

 9. De werkenden jongeren mogen dus weer als eerste de klappen opvangen voor hen die al pesnioen genieten. Zo mogen de jongeren dus nog steeds weer voor de ouderen (baby)boomergraaiers betalen.

 10. Eerst mogen de actieve ambtenaren 30% van 3% premie meer afdragen.
  Gaan ze met pensioen dan moeten ze het oog nog met een verlaagde basis doen.

  In dit een rechtvaardige verdeling tussen actieve en niet-actieve ambtenaren.
  De niet-actieven leveren in vanf april 2013 0,5 % in.

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden