Achterstandswijken groeien op nieuwe locaties

2

Utrecht, Bergen op Zoom en Den Haag. In dit soort steden neemt de achterstand toe, concludeert het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg Nivel.

Nivel bracht gegevens van het CBS in kaart. Het instituut keek naar het percentage niet-actieven, niet-westerse allochtonen, lage inkomens en het aantal adressen in de buurt. Ten opzichte van 2008 is het aantal achterstandswijken bijna gelijk gebleven. Opvallend is dat ze verschoven zijn.

Wijken die eerst wel en momenteel niet meer werden gekenmerkt door achterstand hebben in de loop der jaren minder mensen die leven van een uitkering en gepensioneerden gehuisvest, bijvoorbeeld. “Bij elke herijking lijkt er een ongeveer even grote verschuiving op te treden in het aantal erkende achterstandsbuurten”, ziet NIVEL-onderzoeker Walter Devillé.

“Zo zijn bij de twee vorige herijkingen al minder buurten in Amsterdam aangemerkt als achterstandsbuurt. Dit kan betekenen dat achterstand in Amsterdam over de jaren heen minder geconcentreerd is in specifieke buurten.”

Huisartsen

Bewoners van achterstandswijken gaan vaker naar de huisarts en hebben eerder ook complexe problemen. Daarom mogen huisartsen en verloskundigen een speciaal achterstandstarief rekenen. Ze krijgen meer geld per partiënt.

Over Auteur

2 reacties

  1. Sjoerd Visser op

    De oplossing schijnt bezuinigen te zijn…zoals we dat al bijna 40 jaar als oplossing geboden krijgen. De uitwerking van die oplossing laat juist het probleem van die tunnelvisie bezuinigen zien. Je zou daarmee kunnen concluderen dat de bezuinigingen die tot nu toe op veel plekken zijn doorgevoerd NIET het gewenste resultaat hebben, dus dat men de bezuiniginen daar moet stoppen waar dat meer problemen voor de mensheid oplevert. Dan zal men tevens de bezuinigingen moeten richten naar wegen die nog niet bewandeld zijn, en waar de mensen langs die weg amper tot niets last hebben van eventuele bezuinigingen. Helaas bewandeld men die weg juist niet…dus zal men nooit tot verbetering van het systeem kunnen komen. Zoals dat nu al jaren te zien is.

  2. Er wordt niet bezuinigd, bekijk de uitgaven van de overheid maar. Hoogstens wordt de groei in de uitgaven een beetje afgeremd en er wordt stevig geleend. 2011 was schuld 392 miljard, in 2000 was het 224 miljard, in 1990 was het 187 miljard, in 1980 was het 86 miljard en in 1970 “maar” 34 miljard. En nee, niet gaan uitdrukken als % van het nationaal inkomen. Schuldeisers krijgen immers ook een bepaald bedrag terug met rente, niet een percentage van het nat. Inkomen. De overheidsuitgaven vertonen een vergelijkbare trend.

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden