Alders presenteert plannen bevingsgebied Groningen

0

Nationaal Coördinator Groningen, Hans Alders, presenteert woensdagavond het concept van het eerste meerjarenprogramma ‘Aardbevingsbestendig en kansrijk Groningen 2016-2020’.

In het programma ‘Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen’ komt te staan wat er moet gebeuren in de regio, op welke manier en in welke volgorde. De Nationaal Coördinator Groningen zorgt voor de prioritering, planning en fasering. Het gaat dan om herstel, versterking en veiligheid van gebouwen, maar ook om het vergroten van de leefbaarheid en duurzaamheid en het versterken van de regionale economie. Voor de uitvoering van het plan wordt zoveel mogelijk aangesloten bij bestaande plannen en initiatieven in het gebied.

Inventarisatie

Gebiedscoördinatoren hebben een de afgelopen maanden een gedetailleerde inventarisatie gemaakt van de schades en risico’s en de plannen die er al zijn in de gemeenten. In gesprekken met inwoners en organisaties in het gebied zijn al veel plannen gemaakt. Hieruit zijn bijvoorbeeld al woon-  en leefbaarheidsplannen in de gemeenten Delfzijl, Eemsmond en de Marne voortgekomen.

Demonstratie
Actiegroep Schokkend Groningen heeft aangekondigd in Loppersum te gaan protesteren als Alders daar zijn plannen voor het bevingsgebied gaat presenteren.Belangenclub de Groninger Bodem Beweging (GBB) wacht met spanning op het conceptplan en zegt in het Reformatorisch Dagblad: “Voordat Alders huizen gaat aanpakken, moet hij eerst nog het vertrouwen van de Groningers versterken. Hij krijgt alleen meer draagvlak met echt concrete maatregelen, die laten zien dat hij opkomt voor de belangen van de Groningers.”

Planning

In de maand november wordt het conceptprogramma besproken met maatschappelijke organisaties en de bestuurlijke stuurgroep. Vervolgens wordt in december het Programma ‘Aardbevingsbestendig en kansrijk Groningen’ bestuurlijk en politiek afgestemd, waarna het vanaf januari 2016 wordt uitgevoerd.


UPDATE: Minister Kamp: ‘Bewoners en gemeenten eerder betrekken bij versterken woningen Groningen’

Minister Kamp maakte vandaag tevens de veiligheidsnorm bekend die als uitgangspunt zal dienen bij het versterken van zowel bestaande- als nieuwbouwwoningen. Met deze nieuwe norm worden huizen in Groningen op hetzelfde veiligheidsniveau gebracht als huizen in de rest van Nederland. Dit betekent een aanscherping van de veiligheidsnorm in het aardbevingsgebied bij bestaande woningen zoals die tot nu toe gold. Op basis van een advies hierover van de commissie Meijdam, heeft Minister Kamp aan de NCG gevraagd om te bekijken op welke termijn de huizen op de nieuwe veiligheidsnorm kunnen worden gebracht.Bewoners en gemeenten moeten eerder betrokken worden bij de plannen om woningen in het aardbevingsgebied in Groningen te versterken en te verduurzamen. Hierdoor kan een betere en meer realistische planning worden gemaakt voor de benodigde grootscheepse operatie om de komende jaren woningen in het aardbevingsgebied aan te pakken.

Dit laat minister Kamp van Economische Zaken dinsdag weten naar aanleiding van de voortgangsrapportage van het Centrum Veilig Wonen (CVW).

Uit deze rapportage blijkt dat dit jaar minder woningen worden versterkt dan eerder was gepland. Om te bepalen welke woningen aangepakt moeten worden en waar de problemen het meest acuut zijn, heeft het CVW in de eerste helft van 2015 ruim 8.500 inspecties uitgevoerd. Het maken van de bouwplannen en de afstemming daarover met bewoners en andere betrokken partijen kost echter meer tijd dan van te voren was ingeschat. Ook de ambitie om 1.650 woningen van woningcorporaties tegelijkertijd te versterken en te verduurzamen (nul op de meter-woningen) zorgt ervoor dat het CVW haar planning voor dit jaar naar beneden heeft moeten bijstellen.

Kamp: “Het versterken van woningen en gebouwen in het aardbevingsgebied in Groningen heeft voor het kabinet de hoogste prioriteit. Bij acute veiligheidsproblemen wordt door het CVW direct opgetreden. Ook is er voldoende capaciteit beschikbaar om woningen te versterken en verduurzamen. Dat er dit jaar minder woningen worden aangepakt dan van te voren ingeschat, vind ik ongewenst en met name zeer vervelend voor de inwoners van Groningen. Zij hebben het recht om te weten waar ze aan toe zijn. Ik wil daarom dat bewoners eerder en beter betrokken worden bij de plannen voor het aanpakken van hun woning.”

Over Auteur

Redactie Gemeente.nu

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden