Amsterdam telt meeste arme huishoudens

0

In 2009 kampten 164.000 huishoudens met langdurige armoede. Dat is 2,6 procent van het totale aantal. Amsterdam kent de meeste armen.

Dit blijkt uit het Armoedesignalement 2010, een gezamenlijke publicatie van het Sociaal en Cultureel Planbureau en

het Centraal Bureau voor de Statistiek. Na een afname in eerdere jaren

is het aandeel arme personen in 2009 weer gegroeid. De gevolgen van de

recessie
tekenen zich daarmee ook in de armoedecijfers af, aldus het

SCP en het CBS.

In de

top tien van gemeenten met veel armen komt Amsterdam op de eerste plaats

(10,9%), op korte afstand gevolgd door Vaals. In Rotterdam en Den Haag

zijn de armoedepercentages iets minder hoog (ruim 9), en Arnhem en

Groningen (bijna 8) volgen op nog wat grotere afstand.

Onder bestaansminimum
Van

de bijna 6,9 miljoen huishoudens in 2009 hadden er 482.000 een inkomen

onder de beleidsmatige inkomensgrens (7%). Dat is meer dan in 2008

(6,4%). Ook leefden in 2009 136.000 huishoudens (2,2%) al vier jaar of

langer onder deze inkomensgrens (2008: 1,8%). Het beleidsmatig minimum

is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politiek

besluitvorming is vastgelegd. 

In

2009 hadden eenoudergezinnen viermaal zo vaak een inkomen onder de

beleidsmatige inkomensgrens dan gemiddeld. Bij alleenstaanden tot 65

jaar was dat bijna tweemaal zo vaak. Niet-westerse huishoudens liepen

in 2009 bijna driemaal zo veel risico op armoede dan gemiddeld en

viermaal zo veel als autochtone huishoudens. Van de huishoudens met

bijstand als belangrijkste inkomensbron, leefden bijna zes op de tien

onder die inkomensgrens.

Problemen

Huishoudens

met een inkomen onder de beleidsmatige inkomensgrens hadden vaker

financiële problemen dan huishoudens met een hoger inkomen. Ze hadden

vaker betalingsachterstanden en konden zich bepaalde uitgaven niet

veroorloven

Over Auteur

Reageren is niet mogelijk.

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden