‘Arrogante houding cultuursector wordt afgestraft’

2

De maatschappelijk baten van cultuur overstijgen de kosten, blijkt uit de Atlas voor Gemeenten. Die stelt dat de financiering in lokale handen moet komen.

Uit het onderzoek naar de waarde van de cultuur voor de stad blijkt dat cultuur in de meeste Nederlandse steden meer oplevert dan het kost. Vooral opvallend omdat de cultuursector juist nu hevig onder vuur ligt, vanwege de hoge kosten. In steden met een groot cultureel aanbod zijn de huizenprijzen hoger en is er ook meer werkgelegenheid.

Eigen schuld, concludeert de Atlas: “De cultuursector is er niet in geslaagd om dat aan de belastingbetaler uit te leggen. Als er één sector in Nederland is die minachting voor de belastingbetaler heeft getoond, is het de cultuursector wel. Verantwoording afleggen over het geschonken belastinggeld? Nee hoor het is l'art pour l'art. De cultuursector wordt nu afgestraft voor die arrogante houding.”

Lokaal financieren
Maar dat de cultuursector het in de communicatie heeft laten afweten mag geen reden zijn voor een 'Grote Afrekening', aldus de Atlas. De enorme bezuiningen zullen de de maatschappij meer schaden dan opleveren.

De Atlas stelt in de conclusie voor om wel de manier waarop kunst wordt gefinacieerd aan te pakken. In lijn met veel ontwikkelingen zal het volgens de onderzoekers goed zijn om cultuur meer door gemeenten en provincie te laten financieren. Het Rijk moet zich dan alleen bezighouden met kunst en cultuur van nationaal belang.

Kortom, gemeenten moeten juist vechten voor behoud van een brede cultuursector in plaats daarop groots te bezuinigen. De invloed op die sector door de lokale overheid moet juist groter worden. Daar profiteert zowel de sector, als de gemeente en dus ook de ondernemer en burger van.

Over Auteur

2 reacties

  1. CWM Bouwens op

    En hoe maken we de subsidiegelden helder, tranparant en inzichtelijk op lokaal niveau ?

  2. C. Smulders op

    Zoals ook anderen dat doen. Waarom zou deze groep dat niet kunnen? Iedereen moet zijn uitgaven kunnen veantwoorden. Niet alleen nu maar ook als het goed gaat. Moet dat een ander gaan bedenken zodat de sector afwachtend en becommentarierend kan optreden? Nee, zelf aan de slag. Met eigen inzicht en verantwoordelijkheid.

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden