Belastingsamenwerking in de Achterhoek

0

De gemeenten Montferland, Oude IJsselstreek en Aalten gaan op bepaalde onderdelen van het gemeentelijk belastinggebied samenwerken.

De colleges van de gemeenten Montferland, Oude IJsselsstreek en Aalten hebben de intentie uitgesproken voor onbepaalde periode te gaan samenwerken op het gebied van gemeentelijke belastingen. Hieronder vallen de onderdelen heffen, innen en WOZ (waardering onroerende zaken). Samenwerking moet leiden tot delen van kennis op de diverse onderdelen, het verminderen van elkaars kwetsbaarheid en waar mogelijk behalen van financiële voordelen bij derde partijen door synergievoordelen. 

Aanleiding en keuze partners
In de gemeenten is gezocht naar de verbindende factor om op die manier de bedrijfsvoering te versterken. Zo werken Oude IJsselstreek, Montferland en Aalten met dezelfde externe partij in het kader van de uitvoering van de wet WOZ. Daarnaast voeren de medewerkers die op dat werkveld de werkzaamheden verrichten met regelmaat overleg en is er zeker draagvlak om elkaar op onderdelen te versterken, te ondersteunen. De keuze voor de samenwerking tussen de gemeente Montferland, Oude IJsselstreek en Aalten is voor een groot deel bepaald door de geografische ligging en gelijke processen in het kader van de wet WOZ. Ook bestaan de gemeenten uit soortgelijke buitengebieden en zijn er meerdere raakvlakken. De afgelopen jaren zijn er op ambtelijk niveau meer en meer op informele basis ervaringen met elkaar gedeeld.

Randvoorwaarden voor samenwerking
Uitgangspunt is en blijft wel de eigenheid van de onderliggende organisaties. Daarmee wordt bedoeld dat de medewerkers aan elkaar kunnen worden uitgeleend maar dat er geen sprake is van samenvoeging van de organisatie onderdelen. Voorwaarde is een intensievere samenwerking dan nu het geval is op de gemeentelijke belastingtaken op ambtelijk niveau. Hiermee wordt de ambtelijke organisatie strategisch, tactisch en operationeel versterkt. Belangrijkste doel van deze samenwerking is dat de kwaliteit van de dienstverlening in stand wordt gehouden en daar waar nodig wordt verbeterd.

Over Auteur

Avatar

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden