Belastingsamenwerking voor gemeente en waterschap

0

De Limburgse waterschappen Roer en Overmaas en Peel en Maasvallei gaan het huidige belastingkantoor voor waterschapsheffingen in Limburg per 1 januari 2011 verzelfstandigen.

Het nieuwe zelfstandige belastingkantoor krijgt de naam Belastingsamenwerking voor Gemeenten en Waterschappen (BsGW) en blijft gevestigd in Roermond.

Venlo
De gemeente Venlo die sinds 2009 de uitvoering van de belastingheffing heeft ondergebracht bij het belastingkantoor van de waterschappen, gaat participeren in de op te richten Gemeenschappelijke Regeling. Eind 2010 nemen de beide Algemene Besturen een definitief besluit over deze verzelfstandiging en de instelling van de Gemeenschappelijke Regeling. Uiterlijk in februari 2011 neemt de gemeenteraad van Venlo hierover een besluit.

Door samenwerking van gemeenten en waterschappen in een gezamenlijk belastingkantoor worden de kosten voor de belastinginning teruggebracht. Een voordeel dat uiteindelijk weer aan de belastingbetalers ten goede komt. Gemeente Venlo heeft het voordeel van het gemeenschappelijke belastingkantoor al ervaren. De samenwerking met de waterschappen heeft de gemeente Venlo meer voordelen gebracht dan aanvankelijk geraamd.

Doelmatig
Inhoudelijk is de uitvoering van de taken door het gezamenlijke belastingkantoor door adequate kennis, goede processen, de hoge graad van automatisering, betere controlemogelijkheden, de schaalgrootte en de beperkte overhead substantieel doelmatiger.

Beide Limburgse waterschappen verwachten dat meer gemeenten willen aansluiten bij dit gemeenschappelijk belastingkantoor om door middel van schaalvergroting de maatschappelijke voordelen nog verder te optimaliseren en de kwaliteit van dienstverlening aan burgers en bedrijven in de gemeente te verbeteren.

Over Auteur

Avatar

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden