BOCE-gemeenten gaan milieu handhaven

0

De gemeenten Borger-Odoorn, Coevorden en Emmen (BOCE) gaan samenwerken op het gebied van milieuhandhaving.

Dit voornemen werd vastgelegd in de samenwerkingsovereenkomst milieuhandhaving BOCE, die door de drie gemeenten en de politie werd ondertekend. Ook de waterschappen hebben hun steun betuigd aan de samenwerking. Doel van de samenwerking is het bevorderen van de kwaliteit van de (milieu)handhaving.

In praktijk zal de samenwerking in eerste instantie vooral gestalte krijgen door uitwisseling van informatie en beleid en het gezamenlijk opzetten van projecten. Het streven is om op termijn te komen tot een integrale milieuhandhaving, bijvoorbeeld in de vorm van een regionale Uitvoeringsdienst. De samenwerkingsovereenkomst milieuhandhaving BOCE heeft een looptijd van ruim een jaar, tot 1 januari 2012. In tussentijd wordt bekeken of de samenwerking kan worden voortgezet en in welke vorm.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

Over Auteur

Reageren is niet mogelijk.