Bovenwettelijke uitkering verkort

7

Met ingang van dit jaar duurt de bovenwettelijke WW-uitkering minder lang. Het goede nieuws: de manier om dit te berekenen is makkelijker geworden.

Wie voor 1 januari 2012 recht had op deze uitkering houdt dezelfde rechten, wat ook geldt voor ambtenaren die voor het begin van dit jaar waren aangewezen als herplaatsingskandidaat en pas na de jaarwisseling werden of worden ontslagen.

Bovenwettelijke uitkering

Dan de medewerkers die voor het einde van 2011 zijn ontslagen. Hoe wordt de duur van hun bovenwettelijke uitkering berekend? Daarvoor is het nodig de leeftijd met de diensttijd van de ambtenaar te vermenigvuldigen. Die percentages zijn hier te vinden.

Een voorbeeld. Een ambtenaar is 43 jaar oud als hij wordt ontslagen. Hij is dan reeds elf jaar in dienst. Gezien hij ouder is dan 21 geldt een percentagen van 19,5 procent. Dit moet worden vermenigvuldigd met het percentage voor het aantal dienstjaren. De rekensom is dan als volgt: 19,5% plus 1,5% maal 11, wat dus 36% is. Daarna wordt deze 36% vermenigvuldigt met 11 jaar, wat betekent dat de ambtenaar recht heeft op de uitkering voor een duur van 3,96 jaar.

De bovenwettelijke uitkering duurt minimaal drie maanden. De maximale duur van een (bovenwettelijke) WW-uitkering is 38 maanden.

Over Auteur

7 reacties

 1. Kees Kleinhout op

  Over normalisatie gesproken. Surf eens langs de vergoedings/schadeloosheidsregelingen voor Kamerleden.
  Leest u bijvoorbeeld even wat de ?verslechterde? nieuwe regeling voor Kamerleden Eddy van Hijum en Fatma Koser Kaya en hun collegae normaal geacht wordt, maar in iedere discussie vermeden en in iedere e-mail daarover onbeantwoord blijft:

  ?Wachtgeldregeling
  Tweede Kamerleden hebben recht op wachtgeld nadat hun Kamerlidmaatschap ten einde is gekomen. Dat staat in de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (APPA). Deze wet regelt pensioenen en uitkeringen bij het verlaten van de Tweede Kamer.
  De wachtgelduitkering bedraagt 80% van de schadeloosstelling in het eerste jaar.
  Vanaf het tweede jaar is het 70%.
  De duur van de wachtgelduitkering is gelijk aan de duur van de vervulling van de politieke functie, met een minimum van 2 jaar en een maximum van 4 jaar.
  Bij een functievervulling van minder dan 3 maanden bedraagt de uitkeringsduur 6 maanden.?
  Wijzigingen
  In 2010 is de Appa gewijzigd. De belangrijkste wijzigingen zijn:
  ? De introductie van een sollicitatieplicht voor politieke ambtsdragers jonger dan 65 jaar.
  ? de leeftijd voor de verlengde uitkering (het ontvangen van wachtgeldtot het AOW-recht)bij een diensttijd van 10 jaar wordt verhoogd van 50 naar 55 jaar.
  Dit alles ook indien zelf gekozen is voor einde kamerlidmaatschap!
  Ik zou zeggen, Eddy van Hijum en Fatma Koser, kent u het gezegde over een splinter en een balk? Dus, ten aanzien van jullie eigen rechtspositie, wees nu flink en pak deze kans in uw voorbeeldfunctie van volksvertegenwoordigers met twee handen aan: ?Doe zelf eens normaal? als je durft??

 2. Als ik op boven, in het rood aangegeven, link klik kom ik op een artikel dat gaat over het ARAR, d.w.z. de regeling voor rijksambtenaren. Het is dus nog maar de vraag ?f, en zo ja, in hoeverre, deze wijziging van de bovenwettelijke uitkering ook wordt verwerkt in de rechtspositieregelingen die van kracht zijn op de lagere overheden.

 3. En zo gaat het stapje voor stapje verder met de versobering van de ambtelijke rechtspositie.

 4. een veel groter probleem is de uitholling van de secundaire arbeidsvoorwaarde pensioen voor actieve ambtenaren

 5. De beperking van de uitkeringsduur en vereenvoudiging van de BW-regeling voor sector rijk, was al bij de laatste CAO-onderhandelingen overeen gekomen. Al waren het maar 2 zinnetjes. Dit geldt niet voor de andere overheden met bovenwettelijke regelingen. Die zijn per sector heel verschillend. Om Agnes te antwoorden: Nee er is geen recht meer op een daarop volgend wachtgeld. (Als ik haar vraag tenminste goed begrijp.) Ik reken dagelijk aan de diverse BW-regeling van rijk en onderwijs. Sterker nog het is mijn beroep geworden!

 6. P.E.R. Slegers op

  Volgens mij klopt de berekening in het artikel niet. Als een bovenwettelijke uitkering max. 38 maanden duurt, kun je blijkbaar beter de voorbeeldambtenaar zijn van 43 jaar bij ontslag, die krijgt maar liefst bijna 48 maanden uitkering…
  Wellicht een vertyping en is bedoeld max. 48 maanden bovenwettelijke uitkering.

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden