Brabantse riool en afvalwatersamenwerking

0

De gemeenten Bergen op Zoom, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Steenbergen en Woensdrecht hebben met het waterschap Brabantse Delta een overeenkomst getekend over samenwerking om de afvalwaterzuivering en riolering goed te organiseren.

In april 2011 is door het rijk, de provincies, de gemeenten, de waterschappen en de drinkwaterbedrijven het Bestuursakkoord Water ondertekend.

Hierin staan maatregelen voor goed waterbeheer. Ook is  een rolverdeling gemaakt voor de deelnemende overheidsinstellingen. De pas ondertekende overeenkomst komt voort uit de afspraken die in april zijn gemaakt.

Besparing

Onderzoek geeft aan dat goede afstemming en samenwerking landelijk een besparing oplevert van € 140 miljoen voor investeringen. Voor het beheer van waterzuivering is dit € 100 miljoen. Deze besparingen kunnen gebruikt worden om de stijgende kosten voor waterbeleid te bekostigen.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

Over Auteur

Reageren is niet mogelijk.