Burgemeesters ruilen tijdelijk van gemeente

1

Burgemeester Theo Weterings is sinds vrijdagochtend burgemeester van Zaanstad. Geke Faber neemt het burgemeesterschap van Haarlemmermeer in deze periode op zich.

Vrijdagochtend heeft de commissaris van de Koning in Noord-Holland, Johan Remkes, de burgemeesters benoemt en beëdigd tot waarnemend burgemeester van elkaars gemeente. Dit betekent dat ze echt verantwoordelijk worden voor elkaars gemeente: als er nu bijvoorbeeld iets op Schiphol gebeurt, is Faber verantwoordelijk.

De burgemeesters namen zelf het initiatief om van plek te ruilen. Het belangrijkste doel is om elkaars gemeente, die ongeveer even groot zijn, beter te leren kennen. De ervaring die ze daarbij opdoen, kunnen ze gebruiken in de samenwerking tussen hun gemeenten en in de metropoolregio Amsterdam-Noordzeekanaalgebied.

De metropoolregio behoort tot de top vijf van sterkste regio’s in Europa. Om deze positie te behouden, te versterken en uit te bouwen, worden binnen de regio steeds meer verbindingen gelegd en werken gemeenten in diverse verbanden steeds intensiever samen. De ruil geeft een verdieping van het burgemeestersambt, doordat beide burgemeesters hun ervaring kunnen inzetten in de ruilgemeente en ervaring kunnen opdoen met onderwerpen die in hun eigen gemeente niet of minder spelen. Daarnaast kan de ruil nieuwe inzichten opleveren.

De ruil duurt twee weken.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

Over Auteur

1 reactie