BZK zoekt gemeentelijke initiatieven

0

Dit jaar start het ministerie van BZK het experiment ‘Zelforganisatie in New Towns’. Zij nodigt gemeenten uit om initiatieven aan te dragen die gericht zijn op het oplossen en vooral voorkomen van problemen in de gebouwde omgeving.

Voor dit experiment komen alle New Towns in Nederland in aanmerking. Dat zijn de zogenaamde Ortega-gemeenten (Almere, Apeldoorn, Ede, Haarlemmermeer en Zoetermeer), maar ook de georganiseerde (in de European New Town Platform – ENTP) en niet-georganiseerde New Towns in Nederland.

Samenwerking

In het programma werkt het ministerie samen met de Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting (SEV) en ABF Cultuur. Doel is te experimenteren met lokale initiatieven die gericht zijn op het oplossen en vooral voorkomen van problemen in de gebouwde omgeving. Door te kijken naar de effecten van de verschillende projecten kunnen gemeenten van elkaar leren welke aanpak tot de beste resultaten leidt.

Welke projecten?
Het kan gaan om bijvoorbeeld projecten op het gebied van collectief onderhoud van (particulier) woningbezit en de directe woonomgeving. Of het gezamenlijk regelen van energiegebruik, parkeren en waterbeheer. Maar ook kan gedacht worden aan initiatieven die zich richten op het beheren en inrichten van publieke ruimten, voorzieningen (commercieel, niet-commercieel, publiek-privaat), wijk- en stedelijke economie en het verbinden van jongeren aan bedrijven. Wij verwachten dat succesvolle projecten niet alleen het collectieve belang, maar ook het individuele belang van de bewoner of ondernemer dienen. ‘What’s in it for you?’ 

Criteria
Bij de selectie spelen de volgende criteria een rol:

  • Gerichtheid op waardeontwikkeling van de eigen gebouwde omgeving
  • Innovativiteit
  • Overdraagbaarheid
  • De mate waarin het project gedragen wordt door bewoners/ondernemers
  • Financieel commitment van stakeholders
  • Gericht op tastbaar resultaat
  • Verduurzamen van het resultaat (continuïteit waarborgen)

Bijdrage
De procesbegeleiding van de projecten ligt bij de lokale partijen. De SEV heeft voor de partners een kleine bijdrage beschikbaar. Deze bijdrage moet ten goede komen aan de uitvoering van het project. Er is een budget van €5.000,- tot €10.000,- per experimentpartner beschikbaar.

Looptijd
Het experiment loopt van 2011 tot en met eind 2012.

Over Auteur

Reageren is niet mogelijk.

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden