Creatief boekhouden met post Onvoorzien

0

De Rekenkamercommissie is bijzonder kritisch hoe de gemeente Woerden boekhoudt. De post Onvoorzien wordt niet juist gebruikt.

De Raad en de gemeente hebben twee jaar geleden afgesproken het principe van de drie o’s te hanteren met betrekking tot de post Onvoorzien. Dat zijn Ovoorzienbaar, Ondekbaar en Onuitstelbaar.

De afgelopen jaren zijn ook gewoon structurele uitgaven zoals de cultuurnota, die met 50.000 euro verhoogd is, betaald uit dit potje. Een structurele verhoging valt niet onder de noemer onvoorzien dus dat mag niet.

De commissie is duidelijk in zijn oordeel: de Wierdense regelgeving en de feitelijke situatie zijn niet in balans. Maar toont zicht teverden dat het College zich andermaal commiteert aan de geldende afspraken en maatregel zal gaan nemen om die ook na te komen.  

De conclusies van de Rekenkamer

• De gemeente Woerden hanteert de algemeen geldende regelgeving met betrekking tot de inrichting en het gebruik van de post onvoorzien;

• De gemeente Woerden houdt zich niet aan de eigen “Uitgangspunten en richtlijnen gebruik post onvoorzien”, waartoe zij begin 2008 heeft besloten. In feite is het genomen besluit niet meer dan een handvat voor de afdeling Financiën. In de onderzoeksperiode blijkt telkenmale dat een meerderheid van de Raad toch tot de conclusie komt dat de post onvoorzien moet worden betest De afgesproken drie criteria van Onvoorzienbaar, Ondekbaar en Onuitstelbaar worden niet als zodanig gehanteerd.

• Telkens wanneer gebruik wordt gemaakt van de post onvoorzien wordt de Raad beperkt in de integrale afweging waaraan het beschikbare budget wordt besteed. De eigen Woerdense regelgeving van de Raad en de feitelijke situatie zijn niet met elkaar in balans. De Raad wordt aanbevolen om in de toekomst het eigen besluit over de post onvoorzien na te leven en waarnodig naleving daarvan af te dwingen bij het College, of het besluit over de post onvoorzien in te trekken.  

Over Auteur

Reageren is niet mogelijk.

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden