Digitale kaart moet braakliggend terrein reanimeren

0

Amsterdam heeft de braakliggende terreinen in de eigen stad én in Zaanstad op een kaart gezet. Door de economische crisis worden veel terreinen in de regio de komende jaren niet bebouwd.

De gemeente signaleert dat de roep om deze terreinen tijdelijk te gebruiken wordt steeds groter, bijvoorbeeld als buurtmoestuin of kinderspeelplaats of – als de terreinen groter zijn – als evenemententerrein of tijdelijke studentenhuisvesting. Om initiatiefnemers voor tijdelijke invulling op weg te helpen heeft de gemeente Amsterdam een digitale kaart ontwikkeld met informatie over de braakliggende terreinen.

Wethouder Van Poelgeest (Ruimtelijke Ordening): “Er zijn veel mensen en organisaties in de stad die goede en leuke ideeën hebben voor die nu lege plekken. Die mensen helpen wij graag een eindje op weg, want een terreintje dat gebruikt wordt is bijna altijd beter dan een terrein waar een hek omheen staat en dat leeg blijft.”

Wat staat er op de kaart
De digitale kaart geeft onder meer inzicht in de locaties, omvang en beschikbaarheid van braakliggende terreinen in Amsterdam en Zaanstad. Bewoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers met goede initiatieven voor een tijdelijke invulling kunnen contact opnemen met de betrokken personen bij stadsdelen en projectbureaus. De daadwerkelijke beschikbaarheid van braakliggende terreinen voor tijdelijk gebruik wordt bepaald door degene die recht heeft op de grond zoals eigenaar, erfpachter of vergunninghouder.

Wijkaanpak
De gegevens van de kaart met braakliggende terreinen worden ook gebruikt om het beleid in de wijkaanpakwijken verder te focussen. Met deze gegevens kan worden bekeken in welke gebieden problemen zich mogelijk opstapelen. Wethouder Ossel (Wonen en Wijken): “Een braakliggend terreintje is niet overal meteen een groot probleem, maar in een gebied waar bijvoorbeeld het renoveren van woningen is stilgevallen en sociale voorzieningen schaars zijn kan zo'n terreintje net teveel zijn. Dat zijn dan de gebieden waar wij ons als eerste op gaan richten.”

Er zijn in de stad al verschillende voorbeelden van tijdelijk gebruik zoals stadslandbouw, een tijdelijk golfterrein, moestuinen, stadsstranden, kinderspeelplaatsen en een tijdelijk park voor evenementen.

Over Auteur

Reageren is niet mogelijk.

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden