Donner: Nullijn is luxeprobleem van ambtenaren

10

Vicepresident van de Raad van State Piet Hein Donner noemt het een luxeprobleem dat in Nederland wordt gesproken over een nullijn voor ambtenaren. 'Iedereen is vergeten dat het eerste wat de Ieren deden toen ze in moeilijkheden kwamen, was de overheidssalarissen met 7 procent verlagen.'

Dat zegt Donner tegen NRC Handelsblad.

Donner presenteert het jaarverslag over 2011 van de Raad van State, maar komt daarbij niet zoals zijn voorganger Herman Tjeenk Willink met een beschouwing over het functioneren van de overheid. ‘Dat zou raar zijn, over de regering waar je net zelf deel van hebt uitgemaakt.’

Begroting
De vicepresident van de Raad van State, tot voor kort voor het CDA minister van Binnenlandse Zaken in het kabinet-Rutte, vindt dat Nederland moet toewerken naar een begrotingstekort van maximaal 3 procent in 2013. In het Catshuis wordt hier momenteel over onderhandeld.

Volgens Donner is de eis van 3 procent een voorbeeld van een maatregel waarop in de politiek wordt gehamerd, tot het moment komt dat Nederland het zelf niet meer kan houden.

Verplichtingen
‘Als je zegt dat Nederland zich niet aan die eis hoeft te houden, wek je de indruk dat wij hier uit noodzaak politiek bedrijven en zij in Brussel de verplichtingen opleggen. Terwijl het onder controle houden van overheidsschulden primair eigenbelang is. Wij zijn het verplicht aan onszelf en onze kinderen, niet aan Brussel.’

Daarnaast stipt Donner in het interview het belang van instituties als het Centraal Planbureau, de Sociaal Economische Raad en De Nederlandsche Bank aan. Hij vindt het zorgelijk dat adviezen van deze organen en van de Raad van State in de Kamer en door de regering soms worden afgedaan als een politieke mening.

Over Auteur

10 reacties

 1. ambtenaartje op

  Makkelijk praten voor dhr. Donner. Een tijdje geleden Quote 500 gelezen waarin ook een stukje over hem in staat. Dan zie je waarom de top niet aan de hypotheekrente aftrek wil komen. En met zijn salaris wil ik ook niet zeuren over een nullijn. Maar als je onder aan de ladder zit en je inkomen steeds verder scheef ziet lopen met de kostenstijging dan is het andere koek. Kunnen ze geen logaritmische verdeling maken? Wedden dat het dan dezelfde kant op gaat als met de discussie over de hypotheekrente aftrek voor de hogere hypotheken! Dan kom je pas echt aan de inkomsten van de hogere salarissen van de mensen die juist de beslissingen daarover moeten nemen.

 2. Stichting Motor op

  Ach Ach die arme ambtenaartjes…als ik eens goed bekijk waar zij zich mee bezig houden is slechts een zeer klein deel echt aan het werk voor de burgers. Het grootste deel wordt verlummeld. Als het kabinet opdracht geeft wordt soms niet/zeer slecht uitgevoerd. Mijn voorstel is dat iedereen maximaal 5 jaar in dezelfde functie werkzaam is en maximaal 10 jaar binnen dezelfde organisatie. Bovendien moeten alle ambtenaren ontslagen worden als er een nieuw kabinet of gemeentebestuur gevormd wordt en moeten zij opnieuw solliciteren naar de functies en een document ondertekenen waarbij zij zich conformeren aan het vastgestelde beleid!

 3. Makkelijk om Ierland aan te halen, maar Donner had deze keer niet gekeken naar Duitsland. Immers toch altijd ons grote voorbeeld. 5% erbij voor ambtenaren in Duitsland. Zonder goede ambtenaren ontstaat chaos. Zie Griekenland als voorbeeld. En goede ambtenaren krijg je door ze normaal te belonen, zoals dat ook met goede werknemers gebeurd in het bedrijfsleven. Meneer St. Motor, waar zou Belgi? geweest zijn, toen ze een jaar lang geen regering hadden?

 4. @stichting motor.
  Arme ambtenaartjes? Je weet niet eens wat die “arme ambtenaartjes” doen.
  Ik zou trouwens wel eens willen weten wat jij doet. Je zult je tijd zelf wel verlummelen. Die aan je beperkte brein ontsproten ontslagregels raken kant noch wal. Ik stel voor dat (zou je al werken, wat ik betwijfel) jij eens in de zoveel tijd ontslagen wordt: eens kijken hoe je dat vindt, kletkous met je waanidee?n.

 5. Weet je wat? Laten we het salaris van Donner in evenredigheid terugbrengen.Vraag is namelijk wat zijn maatschappelijke inbreng oplevert. Overigens zou ik niet weten waar ik die 7% vandaan zou moeten halen met de in de loop der jaren gestegen ziektekosten, de belachelijk hoge prijzen voor energie enz. enz., waar die ontzettend kundige volksvertegenwoordigers in de afgelopen tien jaar voor hebben gezorgd. Je zou ze, inclusief Donner, aansprakelijk moeten stellen.

 6. Volgens mij vergeet Piet Hein dat er nog steeds een bezuinigingsronde gaande is onder de rijksambtenaren waarbij ca. 13.000 banen onder de rijksambtenaren moeten verdwijen.

 7. Dit is een opmerking daieDonner onwaardig is. Ik had deze man wat intelligenter
  ingeschat. Als we het koopkachtverlies toetsen aan de salarisstijging van de afgelopen jaren bij gemeenten dan is er al meer ingeleverd dan 7 %. Dus schoenmaker blijf … enz.
  En.. ja Stichting Motor, wat moet je daar nu op zeggen? Nederland is een vrij land zullen we maar zeggen en gelukkig is er ook plaats voor inbeciele personen.

 8. Bedrijfsleven op

  Voelt wellicht pijnlijk aan maar helemaal ongelijk heeft ie niet. In het bedrijfsleven gaat het ene na het andere bedrijf failliet of moet tussen de 10% en 25% van het personeel naar huis sturen. En dan is het tussen de 30% en 100% van je loon kwijtraken. In dat licht bezien is een nullijn inderdaad nog niet zo slecht.

 9. Als ambtenaren moeten we realistisch zijn in tijden van grote bezuinigingen en noch vergelijken met Ierland, noch met Duitsland (is echt een paar maatjes groter ook economisch).
  De nullijn van de afgelopen heeft nog niet echt pijn gedaan voor de meeste ambtenaren en zou misschien kunnen worden voortgezet. Of zijn wij zo bijzonder?

 10. Het is voor iemand met de statuur van Donner absoluut te simpel geredeneerd, juist omdat het hier over alle ambtenaren gaat. We moeten allemaal stevig inleveren de komende jaren, maar dat is voor de ambtenaar in de laagste schaal een heel ander verhaal dan die in de hoogste. Van die laatste groep mag je misschien voorzichtig zeggen dat de nullijn een luxeprobleem is, maar dat geldt beslist niet voor iedereen. Overigens jammer dat hier door een enkele inzender zo’n voorspelbaar ongenuanceerd beeld over de ambtenaar wordt neergezet. Dat zegt meer iets over de nullijn van iemands verstandelijke vermogens.

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden